Bitirme Ödevi Yazım Kuralları

T.C.

S.D.Ü.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME ÖDEVİ ESASLARI

 

 

 • Bitirme Ödevi, Jeofizik Mühendisliği eğitim amaçlarına uygun olarak, teorik ve uygulama konularını kapsar.
 • Öğrencilerin Bitirme Ödevi danışmanları, Bölüm Başkanlığı tarafından, Ekle-Sil haftası sonuna kadar ilan edilir.
 • Bitirme Ödevi, öğrenci ve/veya danışman hocanın önereceği konu üzerinde hazırlanır. Daha önce hazırlanmış bitirme ödevlerinden bire bir alıntı yapılamaz.
 • Öğrenciler Bitirme Ödevlerini ilgili dönemin son öğretim gününe kadar Bölüm Sekreterliğine 3 nüsha dosya halinde teslim ederler.
 • Sözlü sunumlar, dönem sonu sınavlarını takip eden hafta içinde Bölüm Başkanlığının ilan ettiği tarih ve saatte 3 kişilik jüri, önünde gerçekleştirilir. Dinleyicilere (öğretim elemanları ve öğrenciler) açık olan sözlü sunumlar, 15 dakika anlatım ve 5 dakika soru süresi olmak üzere 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.
 • Bitirme ödevi notu jüri üyelerinin notlarının ortalaması ile hesaplanır. Bitirme ödevleri; 20/100 süre kullanımı, 30/100 sunum içeriği, 30/100 sorulara verilen yanıtlar, 20/100 bitirme ödevinin kendisi olmak üzere 100 üzerinden değerlendirilir. Sunum yapmayan öğrenciler, "Başarısız" sayılır.
 • Bitirme Ödevi yazımında aşağıdaki yazım kuralları uygulanır

 

Yazım Kuralları

 • Bitirme ödevi, A4 sayfa boyutunda sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm ve kenarda 2,5 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • İç Kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler gibi bitirme ödevi son sayfalar hariç tüm sayfaların altında orta kısma sayfa numaraları verilmelidir.
 • Bitirme ödevi, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuçlar, Kaynaklar ve varsa Ekler olmak üzere 5 ana bölümden oluşmalıdır. Bitirme ödevi sonunda Özgeçmiş ayrı bir sayfada verilmelidir.
 • Metin içinde kaynaklar, cümlenin sonunda …(Okyar, 2006). veya cümlenin başında, "Okyar (2007)…" şeklinde yazılmalıdır.
 • Bitirme ödevi sonunda kaynaklar, "Okyar, M., 2007. Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt, Sayfa No." şeklinde gösterilmelidir.