Hakkımızda

Matematik Bölümü, 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2023 yılından itibaren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesine dahil edilen Matematik Bölümü, lisans (Türkçe) eğitiminin yanı sıra, 1993 yılından beri yüksek lisans (Türkçe), 1995 yılından beri doktora (Türkçe) ve 2013 yılından bu yana İngilizce dilinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik olmak üzere 6 anabilim dalı mevcuttur. Bölümümüz 14 profesör, 1 doçent ve 7 doktor öğretim üyesi ile alanında yetkin ve üretken bir akademik kadroya sahiptir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden gelişimi desteklemek, disiplinler arası etkileşimi teşvik etmek ve Matematik’e olan bağı güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir öğrenci topluluğumuz (SDÜ Matematik Topluluğu) bulunmaktadır. Matematik bölümü, vizyonu doğrultusunda, matematiğin her alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip ve edindiği bilgileri diğer disiplinlere uygulama becerisi kazanmış, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mezun olan öğrenciler; akademisyenlik, eğitim kurumlarında öğretmenlik, uzmanlık, bilişim danışmanlığı gibi meslek gruplarında yer alabilir ve banka, sigorta, yazılım, telekomünikasyon, finans, ekonomi gibi sektörlerde kariyer imkanlarına sahip olabilirler.

Akademik Analizler