Dokümanlar

Alet-Ekipman Kullanma Kuralları Alet-Ekipman Kullanma Kuralları (73.71 KB) Bitirme Ödevi Uygulama Esasları Bitirme Ödevi Uygulama Esasları 17.05.2017 (126.7 KB) Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu (193.92 KB) Çift Anadal ve Yandal Evrakları Yandal Öğrencileri için Ders Planı (257.92 KB) Çift Anadal Öğrencileri için Ders Planı (324.91 KB) Dönem Birincileri donem birincileri (43.33 KB) Duyurular 2018-2019 Bahar Yarıyılı Mezuniyet İşlemleri (262.94 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler (290.97 KB) SDÜ Önlisans ve Lisans Öğretiminde Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları (138.93 KB) Lisans Mezun Anketi (48.5 KB) Staj Bilgilendirme Toplantısı (562.33 KB) Staj Bilgilendirme Toplantısı (416.11 KB) Çevre Mühendisliği Bölümü Mezuniyet İşlemleri İş Akış Planı (32.5 KB) Formlar ve Dilekçeler Öğrenci dilekçe formu (68.23 KB) Yaz Okulu Ders Alma Formu (Başka Üniversiteden Ders Alınıyor ise) (16.16 KB) İntibak Dilekçesi (30.38 KB) Güvenlik Kuralları Güvenlik Kuralları (163.6 KB) Kalite Dökümanları Program Çıktıları ve Eğitim Amaçları (215.03 KB) Paydaş Toplantı Raporu (885.45 KB) Özdeğerlendirme Raporu (565.78 KB) Tanıtım 2017 (1.86 MB) Komisyonlar 2019 Bölüm Komisyonları (641.67 KB) Lab Kullanma Formu 2016-2017 Bahar Dönemi Çevre Mühendisliği Kimyası Deney Formu (316.6 KB) Lab Kullanma Formu (34 KB) Lisans Ders İçerikleri Lisans Programı Yeni Ders Icerikleri (438.66 KB) Lisans Ders Planı 2017 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Ders Planı (423.33 KB) Lisans Ders Planı (165.06 KB) Lisans Ders Programı 2019-20 Yaz Okulu Eşlenik Dersler (481.72 KB) 2019-20 Bahar Dönemi Seçmeli Dersler (347.06 KB) 2019-20 Bahar Dönemi Ders Programı (414.14 KB) 2019-20 Güz Dönemi Lisans Seçmeli Dersler (63.5 KB) 2019-20 Güz Dönemi Ders Programı (713.6 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler (349.72 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı(Açılacak seçmeli Derslerle birlikte) (622.12 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (374.27 KB) Lisansustu Ders Programı 2018-2019 Öğretim Yılı Lisansüstü Seminer Sunum Programı (490.67 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Dersleri (198.5 KB) 2017-2018 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programı (282.96 KB) Ortak Doktora Programı ortak doktora programı (80.41 KB) Sıfır Atık Sıfır Atık El Kitapçığı (3.44 MB) Sınav Dosyaları 2019-20 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı (428.27 KB) 2019-20 Güz Dönemi Final Sınav Programı (431.27 KB) 2019-20 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (186.08 KB) 2019-20 Güz Dönemi Arasınav Programı (431.81 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı (188.75 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Final Sınav Programı (190.62 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı (192.04 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (189.96 KB) 2018-2019 Bahar Yarıyılı TASLAK Ara Sınav Programı (191.83 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı (199.72 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Final Sınav Programı (205.91 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Mazeret Sınav Programı (191.18 KB) 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisans Arasınav Programı (198.22 KB) Sınıf ve Bölüm Temsilcileri 2018-2019 Sınıf Temsilcileri Listesi (44.67 KB) Staj Defteri Staj Süresince Ücret Alınmayacağına Dair Dilekçe Örneği (68.5 KB) Staj Defteri (367.5 KB) Staj İş Akım Şeması Staj İş akım Şeması-2016 (938.76 KB) Staj İş Akım Şeması (915.75 KB) Staj Sicil Fişi Staj Sicil Fişi (32 KB) Staj Uygulama Esasları Pandemi Dönemi Staj İlkeleri(2019-20 Öğretim Yılı) (219.92 KB) Staj Uygulama Esasları (369.98 KB) Staj Uygulaması ile İlgili Önemli Açıklamalar Staj Uygulaması ile İlgili Önemli Açıklamalar (33.08 KB)
Döküman Arşivi
Ders Bilgileri
Akademik Takvim
Staj Bilgileri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Mezuniyet İşlemleri