Dokümanlar

Alet-Ekipman Kullanma Kuralları Alet-Ekipman Kullanma Kuralları Bitirme Ödevi Uygulama Esasları Bitirme Ödevi Uygulama Esasları 17.05.2017 Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Çift Anadal ve Yandal Evrakları Yandal Öğrencileri için Ders Planı Çift Anadal Öğrencileri için Ders Planı Dönem Birincileri donem birincileri Duyurular 2020-21 Bahar Yarıyılı Mülakat Duyurusu Bölüm Oryantasyon Afişi(2020-21 Güz Yarıyılı) 2018-2019 Bahar Yarıyılı Mezuniyet İşlemleri SDÜ Önlisans ve Lisans Öğretiminde Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları Lisans Mezun Anketi Staj Bilgilendirme Toplantısı Staj Bilgilendirme Toplantısı Çevre Mühendisliği Bölümü Mezuniyet İşlemleri İş Akış Planı Formlar ve Dilekçeler Öğrenci Dilekçe Formu Öğrenci dilekçe formu Yaz Okulu Ders Alma Formu (Başka Üniversiteden Ders Alınıyor ise) İntibak Dilekçesi Güvenlik Kuralları Güvenlik Kuralları Kalite Dökümanları Çevre Mühendisliği Bölümü Birim Öz Değerlendirme Raporu_Kasım 2022 2020 Yılı Danışma Kurulu (Dış Paydaş) Toplantısı Kalite Danışma Kurulu(Dış Paydaşlar) Program Çıktıları ve Eğitim Amaçları Paydaş Toplantı Raporu Özdeğerlendirme Raporu Tanıtım 2017 Komisyonlar Bölüm Komisyon ve Koordinatörlükleri Ekim 2022 Bölüm Komisyonları 05.04.2022 Bölüm Komisyonları(20.01.2021) Bölüm Komisyonları(11.10.2020) Lab Kullanma Formu Laboratuvar Kullanma Formu 2016-2017 Bahar Dönemi Çevre Mühendisliği Kimyası Deney Formu Lisans Ders İçerikleri Lisans Programı Yeni Ders Icerikleri Lisans Ders Planı 2017 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Ders Planı Lisans Ders Planı Lisans Ders Programı 2022-23 Bahar Yarıyılı Sanal Ders Programı 2021-22 Bahar Yarıyılı Ders Programı 2020-21 Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı 2020-21 Bahar Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler 2020-21 Güz Yarıyılı Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı 2020-21 Güz Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler 2019-20 Yaz Okulu Eşlenik Dersler 2019-20 Bahar Dönemi Seçmeli Dersler 2019-20 Bahar Dönemi Ders Programı 2019-20 Güz Dönemi Lisans Seçmeli Dersler 2019-20 Güz Dönemi Ders Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı(Açılacak seçmeli Derslerle birlikte) 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisans Seçmeli Dersler 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı Lisansustu Ders Programı 2018-2019 Öğretim Yılı Lisansüstü Seminer Sunum Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Dersleri 2017-2018 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programı Önemli Bilgiler Öğrenci Görüşme ve Danışmanlık Saatleri Ortak Doktora Programı ortak doktora programı Pandemi Dönemi Staj Belgeleri Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercih Beyannamesi Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Başvuru Dilekçesi Pandemi Dönemi Staj İlkeleri(2019-20 Öğretim Yılı) Sıfır Atık Sıfır Atık El Kitapçığı Sınav Dosyaları 2022-23 Bahar Bütünleme Sınav Programı 2021-22 Güz Yarıyılı Arasınav Programı 2020-21 Bahar Dönemi Arasınav Programı 2020-21 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı 2020-21 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı Sınıf ve Bölüm Temsilcileri 2018-2019 Sınıf Temsilcileri Listesi Staj Defteri Staj Süresince Ücret Alınmayacağına Dair Dilekçe Örneği Staj Defteri Staj İş Akım Şeması Staj İş akım Şeması-2016 Staj İş Akım Şeması Staj Sicil Fişi Staj Sicil Fişi Staj Uygulama Esasları Staj Uygulama Esasları Staj Uygulaması ile İlgili Önemli Açıklamalar Staj Uygulaması ile İlgili Önemli Açıklamalar Zorunlu Staj Formu Zorunlu Staj Formu