Hakkımızda

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİLERİ Jeofizik Mühendisliği yöntemleri, yeryüzünde, havada (uydularla ve uçaklarla) sondaj kuyularında, maden galerilerinde ve laboratuarlarda yapılan ölçmelerden yararlanarak yatırımcı ve mühendis için gerek proje, gerek uygulama aşamasında yararlı birçok bilgiyi çok hızlı ve çok ucuza sağlar. Bu paralelde jeofizik mühendisliği araştırmalarıyla yapılabilecek çalışmalardan bazıları şunlardır. * Doğal Kaynakların araştırılması * Endüstriyel Hammadde * Maden Aramaları * Su Aramaları * Petrol ve Doğalgaz aramaları * Jeotermal Kaynak aramaları... vb. * Doğal Olayların araştırılması * Depremsellik ve Deprem Riski araştırmaları * Heyelan araştırmaları * Su Baskını araştırmaları * Çığ araştırmaları.... vb. * Çeşitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının zemin araştırmaları ve kent planlamalarında mikrobölgeleme * Bina * Köprü * Baraj * Yol * Hava Limanı * Tünel * Termik ve Nükleer Santral * Liman... vb. zemin incelemeleri * Mikrobölgeleme çalışmaları * Zemin Yapı etkileşimi * Çevre sorunlarına yönelik araştırmalar * Yeraltı suyu kirliliği * Toprak kirliliği * Atık depolama alanları * Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb. * Yerküremizin ve uzayın özelliklerinin incelenmesi * Yerkabuğunun ve Yeriçinin yapısı, bileşimi ve fiziksel özellikleri * Atmosfer araştırmaları * Okyanus araştırmaları * Gezegenler arası ortamın incelenmesi * Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar * Diğer araştımalar * Gömülü metal nesnelerin (tehlikeli bidonlar, kaybolmuş metalden yapılmış nesneler vb.) bulunması * Gömülü arkeolojik eserlerin bulunması. BİRİMLERDE ÇALIŞAM PERSONEL SAYILARI;ANABİLİM DALLARI; UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİMDALI: SİSMOLOJİ ANABİLİMDALI: YER FİZİĞİ ANABİLİMDALI: 7 Profesör, 3 Doçent, 4 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi Görev Yapmaktadır… KOORDİNATÖRLÜKLER; ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Sedat YILMAZ ERASMUS KOORDİNATÖRÜ: Arş. Gör. Dr. Erdinç ÖKSÜM FARABİ KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Zakir KANBUR AKTS KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Sedat YILMAZ MEVLANA KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Sedat YILMAZ FEN BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ: Arş. Gör. İbrahim Hakan DEMİRSIKAN AÇIK OLAN PROGRAMLAR LİSANS: Türkçe Normal ve İkinci Öğretim YÜKSEK LİSANS: Türkçe DOKTORA: Türkçe

Akademik Analizler