Dokümanlar

Diğer 2023-2024 Bahar Dönemi Ders Programı Birim Özdeğerlendirme Raporu 2023 2023 AR-GE Raporu 13. Birim Görev Tanımları KOMSİYONLAR 12. Birim Organizasyon Şeması 11. Birim Ar-Ge Komisyonu Üye Listesi final son iyileştirme kalite komisoyn toplantısı karıyer temsilcisi danışmanlık saat kalite üyeleri danışma ktt kariyer gunleri kitappppp sakir hoca sunum dersporgsonbguz secimlik danışmn öz değerlendirme kalite öğrenci top hibrit ders prog ders programi aci kayiplsrimiz dersprogguncel tekders sinv ders prog taslak bahar özdeğerlendirme2022 özdeğerlendirme2021 iyileştirme BKTT_10.10.2022_DANIŞMANLIK BKTT_13.10.2022_ÇALIŞMA ALANI danışmanlık saatleri ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Birim Kalite Komisyonu Toplantısı ders progson dersporgg 08.06.2022 birim kalite toplantısı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS YERBİLİM_BÜTÜNLEM_2021-2022DERS Projects 16. Faaliyet Raporu için istenen Veriler 15. AnketSonuçları 14. Tanımlı Süreçler 10. Birim Ar-Ge Raporları 9. Birim Kalite Politikası, Araştırma Politikası, Misyon ve Vizyonu 8. İş Akış Şemaları 7. Birim Öz Değerlendirme Raporları 6. Kariyer Temsilcileri Listesi 5. Birim Paydaşları Listesi 4. Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları 3. Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları 2. Birim Danışma Kurulu Üye Listesi 1. Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi derslikler dersprogramı2 dersprogramı TP-OTC Başarı Bursu İmkanı.... 2020-2021 Bahar Dönemi ders porg kesin 2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARI bölüm etkinlikleri Kalite Komisyonu Üyeleri Kalite komisyonu iş akış planı BİRİM DÜZEYİNDE KALİTE FAALİYETLERİ LİSTESİ 7. Yer-Elektrik Çalıştayı pandemi-donemi-zorunlu-staj-uygulama-ve-degerlendirme-esaslari-30092020 pandemi-donemi-zorunlu-staj-tercih-rehberi-30092020 pandemi-donemi-zorunlu-staj-tercih-beyannamesi-30092020 pandemi-donemi-staj-dilekcesi ders programı 2020-2021 güz oryantasyon programı 2020 staj ek2 staj ek1 ilkeler esaslar 2018-2019 BAHAR Dönemi Ders Programı (UOS DERSLERİ) 2018-2019 Güz Dönemi Ders Programı Yer Bilimleri Mühendisliği Ders içerikleri yazokuludersprogramı 2018 lisansdersiçerikleri2018 yer bilimleri duyuru Jeofizik_müh. _iç_dış_paydaşlar Program_Çıktıları ERSAMUS FARABİ ÇiftAnadal-Yandal jeof_web_08.02.2018 staj-işlemleri-akış-diyagramı mezuniyet-işlemleri-akış-diyagramı intibak-muafiyet-akış-diyagramı MÜDEK_Paydaş_anketi MÜDEK_Öğrenci Ders Değ. Anketi Müdek_nedir Müdek_Jeofizik_Komisyonu MÜDEK_İşveren_anketi MÜDEK_anket_Yeni_Öğrenci MÜDEK_anket_Yeni_Mezun MÜDEK_anket_Son_Sınıf Müdek_anket_Eski Mezun Jeofizikmüh._Vizyon_Misyon 2017-2018 Bahar Dönemi I ve II Öğretim Ders Programı cift anadal duyurusuu 2017-2018 Güz Dönemi 1. ve 2. Öğretim Ders Programı bitirme ödeviiiii Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi duyuru yaz okulu Jeofizik Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları mezuniyet tekcders SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) kapsamındaki iç ve dış paydaş listesi eki S.D.Ü. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı Mezunları2 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI son BİTİRME ÖDEVİ burs başvuru jeofizik_vize_2016-2017son22222222 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI ders içerikleri DERS PROGRAMI GUZZZ seçimlik liste son 016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI TASLAK!!! Yazokulusonnne333 Yaz okulu ders programi 2016 yaz Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Proğramı İlk Mezunları222 Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Proğramı İlk Mezunları mezuniyet 2015-2016 ikinci ögğretim 4. sınıf öğrencileri 2015– 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI TASLAK!!!! seçimlikdersler 2016bahar dersprogramı14102015 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI TASLAK!!! 2015 yaz okulu ders programı333333 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı Güncellendi (son güncelleme: 26 Şubat 2015) 2014-2015 Eğitim Öğretim ders programmı TekDErs KYK burs dilekçe beslenme bursu dilekçe 2014-2015 EĞiTiM ÖĞRETiM YILI GÜZ DÖNEMi BiTiRME ÖDEVi ÖĞRENCiLER VE DANIŞMANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROĞRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I.ÖĞRETİM DERS PROĞRAMI TASLAK duyuru bölüm intibak komisyonu kararı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROĞRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS PROGRAMI (güncel) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERSLERİ Öğrenci İlişik Kesme Formu Mezuniyet iş akış programı Staj Yönergesi 2012 - 2013 Bahar Dönemi Ders Programı 2012 - 2013 Güz Dönemi Ders Programı 2.Ogretim 2012 - 2013 Güz Dönemi Ders Programı 1.Ogretim 2011 - 2012 Öğretim yılı yaz okulu ders programı SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 20. Kuruluş Yılı Seminerleri Sınav Programları 2023-2024 Bahar Dönemi Vize Sınav Programı 2023-2024 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı final taslak mazeretblbguz son kesj pro JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2023-2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI DERSPROG tekdeeers sinav prog tekders s8nav bahar but BUT SINV mazeret güncel sınavprofgg guzbut20222023 guz f8nal Güz Dönemi UOS dersleri için mazeret sınav programı uos ve f uos uos duyuru 26102022vize prog tekders JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI bahar mazeret sınv prog JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI azamisuresi dolan22 azamisürebiten2 YERBİLİM_BÜTÜNLEM_2021-2022E222 jeofizik_güz_Büt_2021-2022_son222 YERBİLİM_BÜTÜNLEM_2021-2022E jeofizik_güz_Büt_2021-2022_son Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler için Ek Sınav Programı222 Yer Bilimleri ve Jeofizik Mühendisliği Ortak dersler (AITT , Türk dili, UOS ve FOS) için bütünleme sınav tarihleri azami süresini dolduran öğrenciler için ek sınav programı yerbilimbüt jeofiizkbüt YERBİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TASLAK SINAV PROGRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI TASLAK Yer bilimleri final 2021-2022 jeofizik_güz_final_2021-2022gözetmensz mazeret sınavı 2021-2022 yerbilimlerisınav jeofiziksınav 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Final Sınav Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Ara Sınav Programı büt prog güncelll 2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI GÜNCEL 2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI Mazeret Sınavları guz donem 2020 2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI sınav programı 2020 www YAZ OKULU dersleri PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM BÜTÜNLEME PROGRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM FİNAL PROGRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM VİZE PROGRAMI 2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı YENİ 2018-2019 BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME Sınav Programı Kesinleşmiş!! 2019-2020 Güz Dönemi Bütünleme Sınav prog. TASLAK 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınav Programı KESİNLEŞMİŞ Mazeret Sınav Programı (FOS ve UOS DERSLERİ) 2019-2020 Güz Dönemi Vize sınav Programı KESİNLEŞMİŞ! (UOS VE FOS DERSLERİ) Duyuru (İlişik Kesme- Acil) 2019-2020 Güz Dönemi Ders Programı (Uos ve Fos dersleri ) YENi!! Final mazeret Yaz okulu Final Sınav Programı Kesinleşmiş! YAZ OKULU VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI Yaz okulu Vize Sınav Programı Yaz okulu Vize Sınav Programı TASLAK Yaz okulu Sınav Programı Tek ders sınav tarihi 2018-2019 BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME Sınav Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME Programı TASLAK YENİ !!! 2018-2019 BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME Sınav Programı TASLAK YENİ!! Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 BAHAR Dönemi FİNAL Programı 2018-2019 BAHAR Dönemi Final Sınav Programı (UOS Dersleri) Ders Planı 2018 2019 Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 BAHAR Dönemi vize Programı 2018-2019 BAHAR Dönemi Vize Sınav Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 BAHAR Dönemi Ders Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Programı 2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Programı 2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Programı TASLAK Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Programı TASLAK 2018-2019 Güz Dönemi Final Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Vize Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Final Programı Mazeret Sınav takvimi 2018-2019 Güz Dönemi vize Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Vize Programı Yer Bilimleri Mühendisliği 2018-2019 Güz Dönemi Ders Programı 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ARASINAV PROGRAMI Tek ders sınavı S.D.Ü. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı Mezunları 2017-2018 Bahar Dönemi Bütünleme Programı 2017-2018 bahar dönemi final programı Bitirme Ödevi Sunum Programı 2017-2018 bahar dönemi final programı TASLAK 2017-2018 bahar dönemi mazeret sınav programı 2017-2018 bahar dönemi vize programı 2017-2018 I ve II Öğretim Bütünleme Programı 2017-2018 Güz Dönemi 1. ve 2. Öğretim Final sınav Prog. mazerettt programı 2017-2018 Güz Dönemi 1. ve 2. Öğretim vize sınav Prog. yaz okulu final 2016-2017 yaz okulu vize BÜT-BAHAR gözetmensiz 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI TASLAK!!!! 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI222 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM MAZERET SINAV PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI 4 SINAVVVVSASASDSADA sınav programaı sonnnn 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI taslak sonnn 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU I. ve II. ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 2016 YAZ OKULU VİZE 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. Ve II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI3333 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. Ve II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TASLAK2 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. VEVE II. ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. VEVE II. ÖĞRETİM TASLAK FİNAL PROGRAM222 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM ARASINAV PROGRAMI 2015– 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI TASLAK 2015– 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI vizeee20152016güz YAZ OKULU Final SINAV PROGRAMI 20150723 YAZ OKULU ARA SINAV PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI33333 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI SON TASLAK!!!! JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI sınavv bahar vizeee33333 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM ARASINAV PROGRAMI 2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM ARASINAV PROGRAMI TASLAK JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014– 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2014– 2015 EĞiTiM - ÖĞRETiM YILI BiRiNCi VE iKiNCi ÖĞRETĠiM BÜTÜNLEME SINAV TASLAK PROGRAMI 2014– 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 2013-2014 Güz Dönemi Vize Mazeret Sınavı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU MAZERET SINAV PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ARA SINAV PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZOKULU DERS PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI mazeret sinavi 2013– 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM ARASINAV PROGRAMI ENF-807 Web Tasarım ve Programlama JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013– 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ARASINAV PROGRAMI 2012-2013 Yılı Bütünleme Sınav Programı 2012-2013 Bahar Dönemi Final Sınav Programı 2012-2013 Bahar Yarıyılı Bitirme Ödevi II Sunum Programı 2012-2013 Bahar Dönemi Arasınav Mazeret Programı 2012-2013 Bahar Dönemi Arasınav Programı 2012 - 2013 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı 2012 - 2013 Güz Dönemi Final Sınav Programı 2012-2013 Güz Dönemi Vize Programı 2011-12 Eğitim Öğretim Yılı Bütünleme Sınav Programı 2011-2012 Öğretim yılı yaz okulu final sınav programı 2011-2012 Yaz Okulu Vize Sınav Programı 2011 - 2012 Bahar Dönemi Mazeret Final Sınav Programı 2011 - 2012 Bahar Dönemi Final Sınav Programı 2011-2012 Bahar Vize Mazeret Sınavları 2011-2012 Vize Sınav Programı YÖK Destek Bursu YÖK Destek Bursu YÖK Destek Bursu