Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği’nin akla ilk gelen tanımı; adından da anlaşıldığı gibi, başta kimya olmak üzere temel bilimlere ait bilgilerin mühendislik yaklaşımıyla uygulanmasıdır. Ancak, ilk literatürsel tanımı Amerika Kimya Mühendisleri Enstitüsü (AIChE) tarafından 1950 yılında yapılmıştır. Enstitüye göre:

“Kimya Mühendisliği; çalışma, deneyim ve uygulama ile elde edilmiş matematik, kimya ve diğer doğa bilimleri bilgilerini, insan yararı için madde ve enerjinin ekonomik kullanımını sağlayan yolları geliştirecek kararlara uygulanması uğraşıdır..”

1970-80’li yıllarda bu tanım yenilenerek şu hale getirilmiştir:

“Maddenin bileşim, hal ve enerjisinde meydana gelen değişimleri ve maddeyi fiziksel ve kimyasal değişimlere uğratan cihazları, mühendislik, ekonomi ve insanlarla olan ilişkileri yönünden inceleyen bilim dalına Kimya Mühendisliği denir.”

21. yüzyıl Kimya Mühendisliği tanımı ise:

“Malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin ve/veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı en ekonomik ve en çevreci proseslerin mikro ve makro boyutta geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen çok yönlü mühendislik dalı” şeklindedir.

 

Kimya Mühendisliği temelde “Proses Mühendisliği” ve “Ürün Mühendisliği” olarak ikiye ayrılır. Ancak geliştirilen proses veya üretilecek ürüne bağlı olarak, günümüzde birçok alt alana dallanma gözlenmektedir. Bunlardan bazıları:

§  Biyoteknoloji

§  Biyomühendislik

§  Biyokimya Mühendisliği

§  Enzim Mühendisliği

§  Protein Mühendisliği

§  Genetik Mühendisliği

§  Yakıt Pilleri

§  Yenilenebilir Enerji Kaynakları

§  Nanoteknoloji

§  Atık Yönetimi

 

Tanımından ve alt alanlarından da öngörüldüğü gibi iyi bir kimya mühendisinin özellikleri:

Kimya, fizik, matematik, biyoloji, bilgisayar bilgi altyapısına sahip olmak,
Disiplinler arası çalışmaya yatkın olmak,
Araştırmacı, tasarımcı özelliğiyle yeni projeler üretebilmek,
Sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık anlayışına sahip olmak,
Ekonomik analiz yapabilmek ve yorumlayabilmek.
 

Çok yönlü yapısı nedeniyle Kimya Mühendislerinin çalışma alanları da çok geniştir. Bir Kimya Mühendisi farklı sektörlerin özellikle endüstriyel tesisleri, özel ve kamu kuruluşlarında çeşitli sorumluluklar alarak çalışır:

Sektörler:

- İlaç Sektörü

- Seramik Sektörü

- Tekstil Sektörü

- Gıda Sektörü

- Boya Sektörü

- Yapı malzemeleri Sektörü

- Otomotiv Sektörü

- Gübre Sektörü

- Petrokimya Sektörü

- Plastik ve Kompozit Malzemeler

- Metal ve Kaplama Sektörü

- Cam Sanayi

- Savunma Sanayi

Sorumlu olduğu alanlar:

- Araştırma Geliştirme

- Üretim Geliştirme

- Proses Tasarımı ve Optimizasyon Alanları

- Birim veya Fabrika Organizasyonu ve İşletme Alanları

- Kalite Kontrol Sorumlusu veya Denetleyicisi

- Birim veya Fabrika Güvenliği

- Satış ve Pazarlama

- Birim veya Fabrika Yönetimi