Bölüm

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında lisans programı açılmıştır.

Kimya Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları;

  1. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmiş, kimya mühendisliğinin ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek,
  2. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın ve liderlik görevi üstlenebilecek,
  3. Hedef ve kısıtları tanımlayarak tasarım yapabilecek; böylece, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, mühendislik sorunlarına yenilikçi çözümler getirip, öncelikli alanlarda sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek; ve/veya serbest mühendislik hizmeti verebilecek,
  4. Görsel, yazılı, sözel ve elektronik ortamda teknik iletişimi ileri derecede Türkçe ve İngilizce dilde yapabilecek,
  5. Yer aldığı çalışmalarda, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözetecek, toplumun yaşamkalitesinin yükseltilmesine katkı verecek,
  6. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsediği için, kimya mühendisliği programında edindiği kazanımları koruyarak ve geliştirerek, sahip olduğu mesleği geliştirecek mühendislerdir. 

Bu "Program Eğitim Amaçları", eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, proje yarışmaları, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklemekte; işverenler, sanayi ve mesleki odaları ile yapılan görüşmeler ve anketlerle her 6 yılda bir değerlendirilmektedir. 

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli toplantısında Kimya Mühendisliği Bölümünde Kimyasal Teknolojiler, Proses ve Reaktör Tasarım, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. Şuan bölümümüzde dört anabilim dalında çalışmalar yürütülmektedir.

  • Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
  • Proses ve Reaktör Tasarım Anabilim Dalı
  • Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

VİZYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, sürekli olarak gelişen bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ: SDÜ Kimya Mühendisliği Bölümü "Endüstri ve toplumun günümüzdeki ve gelecekteki taleplerini karşılamak için bilgiye ulaşma yollarına ve en son teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip Kimya Mühendisleri yetiştirmeyi ve bu doğrultuda lisans ve yüksek lisans programlarını geliştirmek suretiyle, sanayinin sorunlarına yönelik araştırma çalışmaları yapmayı ve bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilimsel verileri endüstriye aktarmayı" amaç edinmiştir.   

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 8598