Tarihçe

Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi (D.M.M.A.) bünyesinde açılmış ve 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına ait Gülkent Ortaokulu binasında eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra Isparta D.M.M.A.,  20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı K.H.K. ile, Akdeniz Üniversitesine bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmiştir. 11 Temmuz 1992 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesinin kurulması ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. 8 Mart 2012 tarih ve 2012/2793 karar sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak ikiye bölünmüştür. Bölümümüz halen Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretimine devam etmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren doktora programları sürdürülmektedir.