Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;

Üstün eğitim ve araştırmalarıyla evrensel standartları karşılayan, araştırma sonuçlarını toplumumuzun ve insanlığın yararına olan teknolojiye dönüştüren Türkiye'deki mühendislik bölümleri arasında lider bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz;

  • temel mühendislik becerilerine ve problem çözme yeteneğine sahip ve yaşam boyu öğrenebilen,
  • zamanın ilerisinde, endüstriyel uygulamalarda veya diğer işlerde etkili bir şekilde çalışmak için temel bilim, matematik ve makine mühendisliğinde yeterli temele sahip olan,
  • makine mühendisliği alanındaki mühendislik problemlerini tespit edip tanımlayabilen,
  • modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanımı ve iletişim araçlarını kullanabilen,
  • problemleri kendi alanlarında veya ilgili alanlarda analitik düşünme yoluyla çözebilen,
  • hayat boyu öğrenmenin önemini kabul ederek kendi alanındaki gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilen,
  • etkili iletişim kurabilen,
  • güçlü, etik ve profesyonel sorumluluğa sahip olan ve kaliteden ödün vermeyen,
  • bireysel sorumluluk alabilen ve bir ekibin parçası olarak çalışabilen makine mühendisleri yetiştirmek misyonumuzdur.