Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ümran ESENDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr.Üyesi Ela KATI SUNAY

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAN