Tanıtım

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları

  • Alt yapılar; köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman.
  • Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları.
  • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı
  • Yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları
  • Yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.
  • Yapıların denetlenmesi

İnşaat mühendisleri, yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları yapar (statik hesap). Bu hesaplamalara göre aks aralığı, kullanılacak malzemeye göre kolon, kiriş ölçü ve boyutları ile (betonarme ise) donatı yoğunluğu, (çelik yapı ise) profil tipi seçilir. Projeler, ölçeklere göre uygun uzunluk birimleri kullanılarak çizilir.

Sanılanın aksine inşaat mühendisleri, mekanların iç ve dış görünüşü ile hacimleri tasarlamazlar, bu işler mimarlar tarafından yapılır. Taşıyıcı sistemi ilgilendiren tasarımlar mimar ve mühendis arasında birkaç kez gidip gelerek tamamlanır. Endüstri devrimi öncesi mimarlıkla birlikle yapılan meslek gelişen teknoloji ve hesaplamalarla mühendislik ve mimar olarak ayrılmıştır. Bir mimarın yapının taşıyıcı sistemi hakkında hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak yapıyı projelendiren mühendis tüm sorumlulukları üzerine almış kabul edilir.

Ülkemizde, Belediyeden bir projenin onay alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen "Yapı Denetim Yönetmeliği" sayesinde her tür yapı inşaası eskiye nazaran daha sıkı bir biçimde denetlenmekte, özellikle yapının imal aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenmektedir. Yeni mezun olan İnşaat Mühendislilerinin bir kısmı yapı denetim şirketlerinde iş bulmaktadır.

Alt Mühendislikleri

Yapı Mühendisliği

Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisliğinin ilgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır.Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.
Yapı mühendisi, yapıları zati yük altında ve deprem yükleri altında inceler ve her iki duruma göre en elverişsiz yüklemeleri belirler. Bu yüklemelerden oluşan gerilme ve kuvvetleri hesaplar.

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik mühendisi zemin durumunu belirler ve zeminin statik analizini yapar. Zeminin kondisyon ve mukavemet özelliklerini inceler. Çeşitli zemin çeşitlerinin (kayaçlar, mineraller vb.) dinamik ve mekanik özelliklerini belirler. Temeller , yeraltı yapıları, derin kazılar , şev stabilitesi gibi mühendislik problemlerine çözümler getirir.

Ulaştırma Mühendisliği

Ulaştırma mühendisi, insan ve taşınacak malların ulaşımında, ulaşım yollarının (karayolu, demiryolu, havaalanı) dizaynını tasarlar. Trafik mühendisi; yolların, otoyolların, tren yollarının, kavşakların kapasite analizi ve trafik planlamasını yapar.

Hidrolik Mühendisliği

Hidrolik mühendisi, su yollarının ve su yapılarının inşaati ile ilgilenir. Savakların, barajların, su borularının, kanalların, galerilerin statik ve dinamik analizlerini yapar.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0n%C5%9Faat_M%C3%BChendisli%C4%9Fi)

Yayın Tarihi: 13/04/2012
Okunma Sayısı: 14554
Akademik Personel
İdari Personel
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Staj Bilgileri
Mezuniyet İşlemleri