Misyon ve Vizyon

Misyon

Toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda; evrensel niteliklere sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kabul ettirebilecek bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere saygılı, üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayabilen, elde ettiği bilgiler ışığında mühendislik problemlerinin çözümünü ve tasarımını etkin bir şekilde kullanabilen, değişime ve öğrenmeye açık, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, ülkesine ve insanlığa yararlı, mesleki eğitime sahip, toplumsal değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Öğretim kalitesi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına özgün ve nitelikli araştırma olanakları sağlayabilen, toplumsal beklentiler doğrultusunda bilgi ve beceri düzeyi yüksek, öncelikli tercih edilen mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.