Eğitsel Hedefler

 • SDÜ İnşaat Mühendisliği Programı ile aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip inşaat mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • ·         İnşaat mühendisliği alanında temel bilgilere ve analiz kabiliyetine sahip,

  ·         İnşaat mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araçlarını kullanma becerisine sahip,

  ·         Dürüst, ilkeli ve etik değerlere saygılı,

  ·         Grup çalışmasına uyumlu ve paylaşımcı,

  ·         Araştıran ve sürekli kendini geliştiren,

  ·         Edindiği kazanımları kişisel, kurumsal ve ülke adına katma değeri yüksek ürüne dönüştürmeyi benimseyen,

  ·         Mesleklerinde karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerine, temel mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm üretebilecek,

  ·         İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası firmalarda, saha mühendisi, şantiye şefi gibi uygulama alanında görev alabilen,

  ·         İnşaat sektörünün farklı alanlarında (yapı, hidrolik, geoteknik ve ulaştırma) projeler üretebilen ve danışmanlık hizmetleri verebilen,

  ·         Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilecek,

  ·         Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenme kapsamında kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.