Staj İşlemleri

  • İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yapacak Olan Öğrencilerimizin Dikkatine !

Bölümümüz öğrencilerinin staj başvuru, kabul ve diğer işlemlerinde eksiklik olmaması için, Genel Staj Yönergesine ek olarak Yapı, Su ve Karayolu Stajları için öğrencilerimizin yapması gerekenler aşağıdaki video linklerinde verilmiştir. Staja başvuran öğrencilerimizin öncelikle genel staj yönergesini okuması ve videosunu dinlemesi gerekmektedir. Staj türüne göre staj komisyonundaki hocalarımızın hazırlamış olduğu video kayıtlarını da dinlendikten sonra  staj işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • Tablo 1. Staj Komisyonu Üyeleri Görev Dağılımları
  • Yapı Stajı Arş. Gör. Dr. Yasemin Şimşek TÜRKER 0 246 211 12 04 yaseminturker@sdu.edu.tr
    Hidrolik Stajı Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL 0 246 211 12 03 ahmetaksakal@sdu.edu.tr
    Ulaştırma Stajı Arş. Gör. Aydın KICI 0 246 211 12 22 aydinkici@sdu.edu.tr

 

Staj Komisyonundaki hocalarımızın staj işlemleri görev dağılımı Tablo 1’deki şekildedir. Öğrencilerimiz verilen staj konusuna uygun olarak Tablo 2’de belirtilen tarihlerde sorumlu hocasına şahsen gelip, evraklarını (Zorunlu staj formu ve Staj başvuru dilekçesi _ ikişer adet) imzalatması  gerekmektedir.

 

  • Tablo 2. Staj Başvuru Takvimi***

*** Sigorta giriş işlemleri İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği tarafından takip edilecektir. Tabloda verilen son tarihlere uyularak belgeler sekreterliğe bırakılmalıdır. Sigorta Giriş Kaydını gösteren belgeyi staj başlamadan önce bölüm sekreterliğinden ve/veya e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi) alması gerekmektedir.

*** Yukarıda belirtilen tarihlere uymak zorunludur. Bir gün bile geciken belge/ başvuru/ imza/ sekreterliğe bırakma durumlarında işlem yapılmayacaktır. Başvuru bir sonraki haftanın tarihlerine göre yeniden alınacaktır.

*** Ayrıca staj yönergesi ile ilgili uyulması gereken kurallar ve hazırlanması gereken dökümanlara (https://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat/tr/dokumanlar) adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Staj Komisyonu