Tarihçe

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 Sayılı Kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde “ Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu Binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, “Isparta Mühendislik Fakültesi” adını almıştır.

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanarak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını almış ve Mimarlık Fakültesinin ayrılmasından sonra halen Mühendislik Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.