Laboratuvarlarımız

 • Laboratuvarlarımız
 • Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuvarı
 • Ulaştırma Laboratuvarı
 • Geoteknik Laboratuvarı
 • Çelik Laboratuvarı 

 

‍Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği bölüm öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca teorik olarak öğrendiği bilgileri pratik olarak uygulamaları için birçok imkân tanımaktadır.  Mevcut durumda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar için büyük bir önem arz eden laboratuvar birçok ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi konusunda aktif bir rol oynamaktadır. Laboratuvar ve envanterinde bulunan ekipmanların bazıları aşağıda verilmiştir.

 

Yapı malzemeleri anabilim dalında çeşitli alt ve üst yapılarda kullanılan çimento, çelik, beton, ahşap gibi taşıyıcı amaçlı ve su, ısı, ses yalıtımı gibi taşıyıcı özelliği olmayan amaçlar için kullanılan çeşitli mühendislik malzemeleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini araştıran, geliştiren, yapıda uygun şekilde kullanılabilmesi için malzeme seçimine yönelik bilgiler veren bilim dalıdır. Malzemelerin çeşitli koşullarda dayanımlarını, zayıf yönlerini, mümkünse bu zayıflıkların giderilebilmesini, karışım halinde kullanılacaksa granülometrilerini belirlemek ve bunlara ait standartların tespitini yapmak ve yeni malzemeler tasarlayıp üretmek bu anabilim dalının çalışma alanlarındandır. Yapı Malzemeleri Anabilim Dalında malzemeler üzerinde araştırılan ve incelenen tüm özellikler Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarında, önemli bir kısmı standartlaşmış deneysel çalışmalar sonucunda belirlenmektedir.

 

‍İnşaat Mühendisliği bünyesindeki Hidrolik Laboratuvarı; Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji dersleri kapsamında lisans seviyesinde yer alan deneyleri gerçekleştirme ve lisansüstü seviyesinde bulunan öğrencilere deneysel çalışma imkânı sunmaktadır. Deney ekipmanları dışında laboratuvarda bulunan su devirdaimli Keban baraj maketi aracılığı ile Su Kaynakları Mühendisliği dersi kapsamında baraj elemanları ve barajlarda su deşarjı hakkında kapsamlı bilgiler anlatılabilmektedir. Laboratuvardaki bulunan ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Kullanım Amacı: Bölümümüz Ulaştırma Laboratuvarı,

●       lisans ve lisansüstü derslerine yardımcı olma,

●       araştırma/inceleme yürütme,

●       proje ve tez deneysel çalışmalarının gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Öğrencilere Öğretilenler: Ulaştırma Laboratuvarı, lisans ve lisansüstü dersleri kapsamında yer alan konulardan,

●       esnek üstyapılarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin deneyleri,

●       hacimsel karışım tasarımı yöntemleri,

●       yol üstyapılarının inşa aşamaları ve

●       yol üstyapılarında meydana gelen bozulmaların belirlenmesi

gibi alt başlıkların öğrencilere uygulamalı olarak öğretilmesi bakımından yeterli donanıma sahiptir.

Laboratuvarımız bünyesinde, ulaştırma alanında başvurulan temel ve kapsamlı deneylerin gerçekleştirilmesine imkân sağlayan birçok deney cihazı mevcuttur. Bu cihazların başlıcaları, aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Deney Cihazı Kullanım Amacı
Mikro-Deval Agrega aşınma yüzdesinin tayini
Los Angeles Agrega aşınma yüzdesinin tayini
Yumuşama noktası Bitümlü bağlayıcının kıvam tayini
Penetrasyon Bitümlü bağlayıcının kıvam tayini
Düktilite Bitümlü bağlayıcının uzayabilme yeteneğinin tayini
Dönel viskozimetre Bitümlü bağlayıcının akma direncinin tayini
Vialit Agrega ve bitüm arasındaki adezyonun tayini
Kaliforniya soyulma deneyi Agrega ve bitüm arasındaki adezyonun tayini
Sıcaklık kontrollü yüksek devirli karıştırıcı Bitüm modifikasyonu
Superpave yoğurmalı sıkıştırıcı Hacimsel karışım tasarımı
İndirekt çekme dayanımı Bitümlü sıcak karışımların neme karşı dayanım tayini
Hamburg tekerlek izi Bitümlü sıcak karışımların tekerlek izi direnci tayini
Hızlandırılmış üstyapı test cihazı Üstyapı tabakalarının bozulma şekilleri tayini
Dinamik üç eksenli basınç deneyi Tekrarlı yükler altında üstyapı tabakalarının dinamik davranışlarının tayini

 

 

 

 

 

 

‍Zemin Mekaniği Laboratuvarı 220 m2'den fazla bir alan üzerine kurulu olup, zemin mekaniği ve temel mühendisliği alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma için gerekli tüm donanıma sahiptir. Zemin Mekaniği Laboratuvarı, modern zemin mekaniği deneylerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapabilme kapasitesine sahiptir. Bu laboratuvarda Geoteknik Mühendisliği alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve laboratuvar personeli gözetiminde araştırma ve uygulamalar yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Zemin Mekaniği laboratuvarında mevcut olan ekipmanlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir:

 

‍Çelik Laboratuvarı, lisans ve lisansüstü inşaat mühendisliği öğrencilerine deneysel çalışma imkânı sunmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar sayesinde birçok ulusal ve uluslararası projeler yürütülerek akademik çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda bulunan deney ekipmanlarına ait görseller aşağıda verilmiştir.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne bağlı laboratuvarların kullanımı için gerçekleştirilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri için;

 • Başvuru esnasında https://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat/tr/dokumanlar bağlantısında yer alan “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” laboratuvar sorumlusu tarafından uygun görülmesi halinde, çalışmanın yapılacağı tarihler, mevcut laboratuvar çalışma takvimine uygun olacak şekilde belirlenerek ve gerekli diğer alanlar doldurularak öncelikle çalışmayı gerçekleştirecek araştırmacı/öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır.
 • Sonrasında ilgili evrakta yer alan bilgilerin uygun görülmesi halinde, bu belge sırasıyla “Yardımcı Sorumlu Öğretim Elemanı”, “Sorumlu Öğretim Elemanı” ve “Anabilim Dalı Başkanı” tarafından imzalanır.
 • Buna ilave olarak yukarıda yer alan aynı bağlantıdaki “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” isimli belge, laboratuvarı kullanacak araştırmacı/öğrenci ve danışmanı tarafından okunup her sayfası paraflanır.

Bölümümüz Dışından Olup Laboratuvarlarımızı Kullanmak İsteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için;

 • Başvuru esnasında https://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat/tr/dokumanlar bağlantısında yer alan “Laboratuvar Araştırmacı Dilekçe Örneği” kullanım amacına uygun şekilde laboratuvarı kullanacak öğretim üyesi/araştırmacı tarafından, kendisi ve öğrencileri adına doldurularak İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına ekleri ile birlikte dilekçe olarak sunulur. İlgili dilekçenin eklerini “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” ve “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” belgeleri oluşturmaktadır.
 • “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” ve “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” belgelerinin doldurulması için izlenecek adımlar, yukarıda yer alan “Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri için” başlığında detaylı şekilde mevcuttur.

Yapılan başvuruların, bölüm başkanlığınca ve ilgili anabilim dalınca uygun görülmesi halinde, ıslak imzalı tüm evraklar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği ve kullanılacak laboratuvarın sorumlusuna birer nüsha olarak teslim edilerek belirlenen tarih aralıklarında laboratuvarlarda çalışma yapılabilir.