Staj yapacak öğrencilerimizin bilgisine!

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18.maddesine göre 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5 'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Aynı kanunun geçici 12. maddesine göre stajyer öğrenciye yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30' undan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Yayın Tarihi: 22/06/2017
Okunma Sayısı: 5590