26 Mart 2019 Salı

Tarihçe

3967 defa okundu

 

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, “Isparta Mühendislik Fakültesi” adını almıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1983-1984 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne bağlanan bölüm, üniversitemizin batı kampus alanında yer almaktadır. 1993 yılında 2. öğretim açılmıştır. İkili eğitimin yürütüldüğü Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları - Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi olmak üzere dört anabilim dalı içermektedir. Ayrıca isteğe bağlı hazırlık sınıfı da Jeoloji Mühendisliği I. ve II. Öğretim programlarında okutulmaktadır. Bölümümüz 2547 sayılı yasa uyarınca 8 Kasım 1982 tarihinde kurulan Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1984-1985 yılında lisansüstü eğitime başlamıştır. Halen tezli yüksek lisans ve doktora olmak üzere lisansüstü eğitim ve öğretimine de devam etmektedir

 

BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR

MEZUN KAYIT SİSTEMİ

Popup İmage