26 Mart 2019 Salı

Laboratuvarlar

4412 defa okundu

 

Genel Jeoloji Laboratuvarı

Lisans öğrencilerinin eğitimine yönelik bir laboratuardır. Yaklaşık 90 m2’lik bir alandan oluşur. Laboratuvarda Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinden derlenmiş veya bölüme armağan olarak verilmiş, çeşitli kayaç, cevher ve fosil örnekleri ile mineral örnekleri yer almaktadır. Jeoloji mühendisliği eğitimine yeni başlayan öğrenciler kayaç, mineral ve fosil örneklerini inceleme ve tanıma fırsatını bu labarotuvarda bulmaktadırlar. 

 

Mineraloji Petrografi Laboratuvarı

Yaklaşık 60 m2’lik bir alanda kurulu olup, başlıca lisans öğrencilerinin optik mineraloji ve petrografi dersleri uygulamalarının yürütüldüğü bir laboratuvar niteliğindedir. Laboratuvarda 30 adet James Swift ve Leitz Polarizan öğrenci mikroskobu ile 10 adet Euromex KTD model binoküler mikroskop bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet Olympus ve Nikon marka araştırma mikroskobu ve üstten aydınlatmalı maden mikroskobu bulunmaktadır.

 

İncekesit Laboratuvarı

Kayaç, mineral ve fosillerin mikroskobik incelenmesi amacı ile ince kesitlerinin ve parlak kesitlerinin hazırlandığı laboratuvarda günde 10 kesit kapasiteli otomatik ince kesit ve parlak kesit makinaları mevcuttur.

 

Maden Yatakları Laboratuvarı

Maden yatakları ve Jeokimya anabilim dalı bünyesinde hizmet veren labarotuvarda çeşitli cevher ve mineral örneklerinin yanısıra endüstriyel hammadde örneklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Bu amaçla laboratuvarda oldukça zengin sayılabilecek kayaç ve mineral kolleksiyonu oluşturulmuştur.

Maden Yatakları laboratuarı mineral ve kayaç örnekleri bakımından oldukça zengin olup, Türkiye’de ve dünyada bulunan maden yataklarından ve endüstriyel hammadde yataklarından çok sayıda örnek mevcuttur. Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler dersleri kapsamında öğrenciler; makroskobik olarak örnekleri fiziksel özellikleri (renk, çizgi rengi, yoğunluk, parlaklık, kristal şekli) ile tanıma, ayrıca cevher yapı ve dokuları, parajenez, alterasyon ile oluşum koşullarına göre metalik maden yataklarının örneklerini inceleme konusunda laboratuardan yararlanmaktadırlar.

 

Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı

Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarında kaya, zemin mekaniği deneyleri ve araştırmaları yapılmaktadır. Zemin mekaniğinde zeminin tane boyu dağılımı, kıvam limitleri, tane birim hacim ağırlığı gibi tanımlama-sınıflama, üç eksenli ve tek eksenli kesme dayanımı, CBR, konsolidasyon gibi mekanik deneyler yapılmaktadır.

 Kaya mekaniğinde fiziksel özellikleri yanı sıra donma-çözünme, tek eksenli ve üç eksenli nokta yükleme dayanımı gibi mekanik deneyler yapılmaktadır. Laboratuvarda lisans, yüksek lisans,ve doktora tez çalışmaları yanısıra döner sermaye kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR

MEZUN KAYIT SİSTEMİ

Popup İmage