Laboratuvarlar

LABORATUVARLAR 

Genel Jeoloji Laboratuvarı

Lisans öğrencilerinin eğitimine yönelik bir laboratuvardır. Laboratuvarda Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinden derlenmiş veya bölüme armağan olarak verilmiş, çeşitli kayaç, cevher ve fosil örnekleri ile mineral örnekleri yer almaktadır. Jeoloji mühendisliği eğitimine yeni başlayan öğrenciler kayaç, mineral ve fosil örneklerini inceleme ve tanıma fırsatını bu laboratuvarda bulmaktadırlar.  

Mineraloji Petrografi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda lisans öğrencilerinin optik mineraloji ve petrografi dersleri uygulamalarının yürütülmektedir. Laboratuvarda 30 adet James Swift ve Leitz Polarizan öğrenci mikroskobu ile 10 adet Euromex KTD model binoküler mikroskop bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet Olympus ve Nikon marka araştırma mikroskobu ve üstten aydınlatmalı maden mikroskobu bulunmaktadır. 

İncekesit Laboratuvarı

Kayaç, mineral ve fosillerin mikroskobik incelenmesi amacı ile ince kesitlerinin ve parlak kesitlerinin hazırlandığı laboratuvarda günde 10 kesit kapasiteli otomatik ince kesit ve parlak kesit makinaları mevcuttur. 

Maden Yatakları Laboratuvarı

Maden yatakları ve Jeokimya anabilim dalı bünyesinde hizmet veren laboratuvarda çeşitli cevher ve mineral örneklerinin yanı sıra endüstriyel hammadde örneklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Maden Yatakları laboratuvarı mineral ve kayaç örnekleri bakımından oldukça zengin olup, Türkiye’de ve dünyada bulunan maden yataklarından ve endüstriyel hammadde yataklarından çok sayıda örnek mevcuttur. Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler dersleri kapsamında öğrenciler; makroskobik olarak örnekleri fiziksel özellikleri (renk, çizgi rengi, yoğunluk, parlaklık, kristal şekli) ile tanıma, ayrıca cevher yapı ve dokuları, parajenez, alterasyon ile oluşum koşullarına göre metalik maden yataklarının örneklerini inceleme konusunda laboratuvardan yararlanmaktadırlar. 

Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı

Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarında kaya, zemin mekaniği deneyleri ve araştırmaları yapılmaktadır. Zemin mekaniğinde zeminin tane boyu dağılımı, kıvam limitleri, tane birim hacim ağırlığı gibi tanımlama-sınıflama, üç eksenli ve tek eksenli kesme dayanımı, CBR, konsolidasyon gibi mekanik deneyler yapılmaktadır.

Kaya mekaniğinde fiziksel özellikleri yanı sıra donma-çözünme, tek eksenli ve üç eksenli nokta yükleme dayanımı gibi mekanik deneyler yapılmaktadır. Laboratuvarda lisans, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yanı ısıra AR-GE vedöner sermaye kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

 

Su, Kayaç ve Mineral Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarımız bünyesinde in-situ analizler (suda pH, EC, Sıcaklık, Eh vb.), hidrojeokimyasal analizler (suda majör anyon-katyon ve iz element), jeokimyasal (kayaç tanımı) ve mineralojik analizler rutin olarak yapılmaktadır. Buna ek olarak laboratuvarımızda sıvı kapanımı, ince kesit, parlak kesit, görüntü analiz sistemi çalışmaları, kırma-öğütme işlemleri, kil ayırma analizleri, X-ışını difraktometresi gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Laboratuvarda  lisansüstü tez çalışmalarının ve kamu özel sektör tarafından desteklenen projelerinin analizlerinin yapılmasında da katkı sunmaktadır.