Vizyon-Misyon

MİSYONUMUZ-GÖREVİMİZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, sosyal, toplumsal, ekonomi, çevre ve etik bilince sahip çağdaş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeye odaklanmıştır.

VİZYONUMUZ-ÖNGÖRÜMÜZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, kurum olarak güçlü eğitim kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuarları) ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, yayınlar, arazi çalışmaları) ile ulusal ve uluslararası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten, eğitim-öğretim amaçlı olarak bilim-jeoteknoloji merkezi olmayı hedefleyen, temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji alanlarında yeterli, yapay zeka uygulamalarını mesleğin gerekleri doğrultusunda kullanabilen, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, araştıran, girişimci, çağdaş ve çözüm üreten lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

HEDEFLERİMİZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; birim olarak; güçlü eğitim kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuvarları) ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslararası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji alanlarında temel mesleki bilgilerle donanımlı ve bu bilgileri değerlendirme, tasarlama ve uygulama becerisine sahip, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk ve insiyatif kullanmaktan çekinmeyen bir özgüvene sahip, çağın değişen koşullarına hızla uyum sağlayabilen, araştırıcı, girişimci ve yenilikçi özelliklere sahip olan ve jeoloji mühendisliği alanında çözüm üreten lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

BÖLÜM BAZINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER


11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu 20-23 Ekim 1999
4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 21-25 May, 2001
20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16 May 2003
4th International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” 13-18 September 2004
XIII. Ulusal Kil Sempozyumu 12-14 September 2007