Yönetim

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ayşen Davraz

Bölüm Bşk.Yrd. : Doç.Dr. Şemsettin Caran

Bölüm Bşk.Yrd. :Dr.Öğr. Üyesi Oya Cengiz

 

Mineraloji-Petrografi ABD Bşk. : Prof.Dr. Kamil Yılmaz

Uygulamalı Jeoloji ABD Bşk. : Prof.Dr. Mahmut Mutlutürk

Genel Jeoloji ABD Bşk. : Prof.Dr. Enis Kemal Sagular

Maden Yatakları-Jeokimya ABD Bşk. : Dr.Öğr. Üyesi Oya Cengiz

 

Bölüm Sekreteri : Ayfer Gürakan