Akademik Personel

AKADEMİK PERSONEL 


Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Enis Kemal SAGULAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Kubilay UYSAL 

Dr.Öğr. Üyesi Süveyla KANBUR 

Öğr. Gör. Dr. Murat ŞENTÜRK 


Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kamil YILMAZ  (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Ömer ELİTOK 

Doç.Dr. Şemsettin CARAN 

Araş. Gör. Deniz DEDEOĞLU YILDIZ 


Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ 

Dr.Öğr. Üyesi Ali YALÇIN 

Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK 

Doç. Dr. Şehnaz ŞENER

Doç. Dr. Fatma AKSEVER

Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER

Öğr. Gör. Erhan ŞENER 


Maden Yatakları Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Oya CENGİZ (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç.Dr. Simge VAROL 

Öğr. Gör. Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY