Akademik Personel

AKADEMİK PERSONEL 


Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Enis Kemal SAGULAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fuzuli YAĞMURLU 

Dr.Öğr. Üyesi Kubilay UYSAL 

Dr.Öğr. Üyesi Süveyla KANBUR 

Öğr. Gör. Dr. Murat ŞENTÜRK 


Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Kamil YILMAZ 

Prof. Dr. Ömer ELİTOK 

Doç.Dr. Şemsettin CARAN 

Araş. Gör. Deniz DEDEOĞLU YILDIZ 


Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ 

Dr.Öğr. Üyesi Ali YALÇIN 

Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK 

Doç. Dr. Şehnaz ŞENER 

Öğr. Gör. Dr. Selma ALTINKALE 

Öğr. Gör. Erhan ŞENER 

Araş.Gör. Dr. Fatma AKSEVER 


Maden Yatakları Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Oya CENGİZ (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç.Dr. Simge VAROL 

 

Öğr. Gör. Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY (Rektörlük Görevlendirmeli)

Yayın Tarihi: 10/02/2020
Okunma Sayısı: 629
Sınav Programları
Akademik Personel
İdari Personel
Lisans Üstü Eğitim & Uzaktan Eğitim
OBS & Uzaktan Eğitim