Emeği Geçenler

Bölüm Başkanları

Y.Doç.Dr. Lutfullah ALBAYRAK

Y. Doç. Dr. Mesut KÖSEOĞLU

Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ

Prof. Dr. Ali ŞAHİNCİ

Prof. Dr. Ali BİLGİN

Prof.Dr. Fuzuli Yağmurlu

Prof. Dr. Remzi Karagüzel

Prof. Dr. Muhittin Görmüş

Prof. Dr. Mustafa Kuşcu 

 Bölümümüze Emeği Geçenler

Prof. Dr. Ali KEÇELİ ve Prof. Dr. Atasever 
GEDİKOĞLU Akdeniz Üniversitesi Isparta 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Prof. Dr. Aziz 
ERTUNÇ, SDU Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
dekanlığı görevlerini yürütmüşlerdir.  
 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde daha önce ders 
vermiş, hizmet etmiş ya da öğrencimiz olmuş ve 
halen başka üniversite ya da bölümlerde olan
öğretim elemanları:  
Prof. Dr. Erkan KARAMAN, Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL,  Doç. Dr. Erol SARI, Doç. Dr. Mete HANÇER, Prof.Dr. Zuheyr KAMACI,  Doç. Dr. Ayşe BOZCU, Yrd.Doç.Dr. Kerem HEPDENİZ (Genel Jeoloji),
 
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ,  Prof.Dr. Hakan ÇOBAN, Prof. Dr. Mustafa BOZCU, Y.Doç.Dr. Dr. Gürkan BACAK, Y.Doç.Dr. Murat ÇİFTLİKLİ, Y. Doç.Dr. Kürşad ASAN (Min.-Petrografi);
 
Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ, Prof. Dr. Can AYDAY, Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL, Prof.Dr. İrfan YEŞİLNACAR, Yrd. Doç. Dr. M. Ali KAYA Yrd. Doç. Dr. Suat TAŞDELEN, Prof. Dr. Erdal AKYOL, Doç. Dr. Hülya KESKİN, Yrd. Doç. Dr. İskender SOYASLAN, Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA, Y. Doç. Dr. Ermedin TOTİÇ (Uygulamalı Jeoloji),
 
Doç. Dr. Mustafa KUMRAL, Doç. Dr. M. Selman AYDOĞAN, Prof.Dr. Ahmet YILDIZ, Doç.Dr. Metin BAĞCI, Dr. Asuman YILMAZ (Maden Yatakları),
 
Fırat TEKİN, Ayşe KONU, Cüneyt BİRCAN, Onur TUNÇ, Oya TÜRKYILMAZ,  Mustafa AVCIOĞLU, Nükhet ŞAPCI, Fırat GÖÇMENOĞLU. 
 
Üniversite dışında başka kurumlara geçmiş öğretim 
elamanları:
Dr. Serdar ORAN, Dr. Feray ORAN, Dr. Akın Tuncay, Dr. Afet TUNCAY, Dr. Dilek YAMAN,
Dr. Yeliz TEKER, Olcay TURKAY, Mehmet OĞLAKCI, Serap ÖZCAN, H.Rıfat ÖZSOY.
 
Bölümümüze emeği geçmiş, emekli olmuş ya da ayrılmış öğretim üyeleri ve elemanları:
Prof. Dr. Ali ŞAHİNCİ, Prof. Dr. Okay GÜRPINAR, Prof. Dr. Ali KEÇELİ, Prof. Dr. Güner ÜNALAN,  Prof. Dr. Ergun TÜRKER, Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ, Prof. Dr. Atasever GEDİKOĞLU, Prof. Dr. Ömer AKINCI,  Prof. Dr. Atila SESÖREN; Prof. Dr. Güner GÖYMEN, Y. Doç. Dr. Mesut KÖSEOĞLU, Y. Doç. Dr. Lutfullah ALBAYRAK, Dr. Zeki DAĞER, İkbal YAVRU. , Prof. Dr. Tevfik ISMAİLOV, Arş.Gör. Zeynep DEMİRAY, Yrd.Doç.Dr. Ümran PEKUZ, Arş.Gör. H.Rıfat Özsoy, Prof.Dr.Mustafa KUŞCU, Prof.Dr. Nevzat Özgür, Prof.Dr. Fuzuli Yağmurlu
 
Ayrıca, Melda GÜL AKSOY, Lütfiye KARTAL, Mehmet KARLI, Ethem HAS, Mesut OKKAN  bölüm sekreterliği yapmışlardır.
 
Mustafa DİNÇER ve Kadir KARABULUT  Teknik konularda bölümde hizmet vermişlerdir.