20 Ocak 2018 Cumartesi

İdari Bilgiler

37751 defa okundu

 

Mühendislik Fakültesi İdari Birimleri
Görevi Adı Soyadı Telefon
Fakülte Sekreteri Sadi DURMAZ

1267

Dekan Sekreteri Yıldız ALPERTÜRK

1269

Yazı İşleri Servisi Şefi Bünyamin DURMUŞ

1265

Yazı İşleri Servisi Evren Sargın AYTAR

1265

Yazı İşleri Servisi Fevzi SEVER

1266

Personel Servisi  A. Şenay TEKİN

1264

Ayniyat Saymanı D.Suat CİNGÖZ

1263

Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi Osman KÖKMEN

1263

Depo - Ambar Arif KAYA

1229

Muhasebe Servisi Ramazan ÖZDEMİR

1262

Muhasebe Servisi Mehmet ÖZDEMİR

1261

Muhasebe Servisi M. Serdar GÜMÜŞBAŞ

1261

Öğrenci İşleri Adem USLU

1590

Öğrenci İşleri Selma KARATEKİN

1590

Öğrenci İşleri Cemal İLERİ

1590

Dekanlık Fotokopi Kasım ESEN

1273

Bilgi İşlem Servisi Ali İhsan AYAN

1283

Destek Hizmetleri Şefi Ramazan ZENGİN

1272

İnşaat Müh.Böl. Sek. Şahin KARABULUT

1191

İnşaat Müh.Böl.Tek. Erol YILMAZ

1224

Makine Müh.Böl. Sek. Mehmet ÇAKIR

1257

Makine Müh. Lab.Teknisyeni Kudret BENEK

1276

Makine Müh. Böl.Teknisyeni Abdullah SAĞLAM

1276

Makine Müh. Böl.Teknisyeni Abdülkadir SALALI

1276

Jeoloji Müh.Böl. Mesut OKKAN

1299

Jeoloji Müh.Böl. Lab. Eyyup HELVACI

1561

Maden Müh.Böl.Sek. Canan ATAK

1306

Jeofizik Müh.Böl.Sek. Zeliha GÜLBUDAK

1348

Jeofizik Müh.Böl.Teknk. Fehmi UYSAL

1346

Çevre Müh.Böl.Sekreteri Murat ÇULCU

1851

Tekstil Müh.Böl. Sekreteri Semra DİKEN

1180

Elektronik ve Hab.Müh Böl.Sek. Mehmet Ali ULUIŞIK

1363

Elektronik ve Hab.Müh. Böl.Tek. Hüseyin ÇAKIR

1376

Elektronik ve Hab.Müh. Böl.Tek. Fehmi UYSAL

1743

Bilgisayar Müh.Böl.Sek Yasemin YILMAZ

1382

Endüstri Müh.Böl.Sek. Dilşad YANKIN

1294

Gıda Müh.Böl.Sek. Mustafa DİNÇER

1667

Kimya Müh.Böl.Sek. Fevzi SEVER

8006