İdari Bilgiler

 

Mühendislik Fakültesi İdari Birimleri
Görevi Adı Soyadı Telefon
Fakülte Sekreteri Hatice YAMAN

1267

Dekan Sekreteri Yıldız GÖNÜL

1269

Destek Hizmetleri Sorumlusu Halil TUNÇER

1272

Yazı İşleri Servisi Şefi Bünyamin DURMUŞ

1266

Yazı İşleri Servisi Birol BELCİ

4411

Yazı İşleri Servisi Canan SABAH

1265

Yazı İşleri Servisi

Zeliha GÜLBUDAK 1265
Personel İşleri Servisi Şefi A. Şenay TEKİN

1264

Personel İşleri Servisi Ali SAYIN

4006

Personel İşleri Servisi Yaşar AKDENİZ

1426

Mali İşler Şefi Mesut OKKAN

1403

Mali İşler Mehmet ÖZDEMİR

1261

Mali İşler Arife Şeyda İKİZ

1262

Mali İşler Turgay ÖZSOY

4086

Ayniyat/Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi Osman KÖKMEN

1705

Depo - Ambar Hakan ÖZMEN

1263

Depo - Ambar Ezgi ŞENOL

1240

Depo - Ambar Mustafa KARADUMAN

1777

Öğrenci İşleri Şefi Sunay GÜNGÖR GÜLSOY

4005

Öğrenci İşleri  Adem USLU

1621

Öğrenci İşleri Selma GÜMÜŞBAŞ

1292

Öğrenci İşleri Mustafa KARAKUYU

4338

Öğrenci İşleri Mümine EZGİNCİ

4338

Öğrenci İşleri Ömer ÖNEM

1294

Öğrenci İşleri Esra ACAR

1174

Öğrenci İşleri
Davut DOĞAN

1590

Dekanlık Fotokopi Kasım ESEN

1273

Dekanlık Fotokopi Kamber KILIÇLI

1273

Dekanlık Fotokopi Hasan Hüseyin BAĞCI

1273

Bilgi İşlem Servisi Ali İhsan AYAN

1283

İnşaat Müh.Böl. Sek. Semra DİKEN

1191

İnşaat Müh.Böl. Sek. Şevkiye ERDEM

1243

İnşaat Müh.Böl.Tek. Erol YILMAZ

1224

Makine Müh.Böl. Sek. Mustafa DİNÇER

1257

Makine Müh.Böl. Sek. Asiye DEMİRALAY

1257

Makine Müh.Böl. Lab.Teknikeri İdris GÜRDAL

1276

Makine Müh. Lab.Teknisyeni Kudret BENEK

1276

Makine Müh. Böl.Teknisyeni Abdullah SAĞLAM

1276

Jeoloji Müh.Böl. Ayfer GÜRAKAN

1299

Maden Müh.Böl.Sek. Ayfer GÜRAKAN

1299

Yer Bilimleri Müh.Böl.Sek. Ayfer GÜRAKAN

1299

Jeofizik Müh.Böl.Sek.

Neşe KÜÇÜKAYAZ

1298

Çevre Müh.Böl.Sek. Neşe KÜÇÜKAYAZ

1298

Tekstil Müh.Böl. Sek. Emel ERKOÇ

1180

Anabilim Dalları Sek. Sevim KILINÇ

1181

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Sek. Mehmet Ali ULUIŞIK

1363

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Tek. Hüseyin ÇAKIR

1376

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Tek. Fehmi UYSAL

1743

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Tek. Eyup HELVACI

1741

Bilgisayar Müh.Böl.Sek Şerife UYSAL

1382

Endüstri Müh.Böl.Sek. Serhat ŞEN

1519

Gıda Müh.Böl.Sek. Cemal İLERİ

1667

Kimya Müh.Böl.Sek. Talat ACAR

1728

Otomotiv Müh.Böl.Sek./ Şef Murat ÇULCU

8015

Matematik Böl. Sek. Gülcan YALÇIN

4021

Biyoloji Böl. Sek. İsa BÜYÜKDAVRAZ

4036

Fizik Böl. Sek./ Şef Eyüp DİKMEN

4030

Kimya Böl. Sek. İsa BÜYÜKDAVRAZ

4036

İstatistik Böl. Sek. Gülcan YALÇIN

4021