İdari Bilgiler

 

Mühendislik Fakültesi İdari Birimleri
Görevi Adı Soyadı Telefon
Fakülte Sekreteri Sadi DURMAZ

1267

Dekan Sekreteri Yıldız ALPERTÜRK

1269

Destek Hizmetleri Sorumlusu Serdar M. GÜMÜŞBAŞ

1272

Yazı İşleri Servisi Şefi Bünyamin DURMUŞ

1266

Yazı İşleri Servisi Evren Sargın AYTAR

1265

Yazı İşleri Servisi

Neşe KÜÇÜKAYAZ 1265
Personel İşleri Servisi Şefi A. Şenay TEKİN

1264

Personel İşleri Servisi Yaşar AKDENİZ

1264

Ayniyat/Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi Osman KÖKMEN

1263

Depo - Ambar Mustafa KARADUMAN

1705

Depo - Ambar Kamber KILIÇLI

1705

Muhasebe Servisi Ramazan ÖZDEMİR

1262

Muhasebe Servisi Mehmet ÖZDEMİR

1261

Muhasebe Servisi

Arife Şeyda İKİZ 1262

Muhasebe Servisi

Mesut OKKAN 1261
Öğrenci İşleri Adem USLU

1174

Öğrenci İşleri Selma GÜMÜŞBAŞ

1292

Öğrenci İşleri Şerife UYSAL

1590

Öğrenci İşleri Birsen ŞİMŞEK

1590

Öğrenci İşleri Ömer ÖNEM

1294

Öğrenci İşleri Esra ACAR

1174

Öğrenci İşleri
Davut DOĞAN

1590

Dekanlık Fotokopi Kasım ESEN

1273

Bilgi İşlem Servisi Ali İhsan AYAN

1283

İnşaat Müh.Böl. Sek. Şahin KARABULUT

1191

İnşaat Müh.Böl. Sek. Şevkiye ERDEM

1243

İnşaat Müh.Böl. Sek.
Emek ERKOÇ

1191

İnşaat Müh.Böl.Tek. Erol YILMAZ

1224

Makine Müh.Böl. Sek. Mustafa DİNÇER

1257

Makine Müh.Böl. Sek. Asiye DEMİRALAY

1257

Makine Müh. Lab.Teknisyeni Kudret BENEK

1276

Makine Müh. Böl.Teknisyeni Abdullah SAĞLAM

1276

Jeoloji Müh.Böl. Ayfer GÜRAKAN

1299

Jeoloji Müh.Böl. Lab. Eyup HELVACI 1741
Maden Müh.Böl.Sek. Canan SABAH

1306

Jeofizik Müh.Böl.Sek. Zeliha GÜLBUDAK

1348

Çevre Müh.Böl.Sek. Murat ÇULCU

1851

Tekstil Müh.Böl. Sek. Semra DİKEN

1180

Anabilim Dalları Sek. Sevim KILINÇ

1181

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Sek. Mehmet Ali ULUIŞIK

1363

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Tek. Hüseyin ÇAKIR

1376

Elektrik - Elektronik Müh. Böl.Tek. Fehmi UYSAL

1743

Bilgisayar Müh.Böl.Sek Yasemin SULUDERE

1382

Endüstri Müh.Böl.Sek. Serhat ŞEN

1519

Gıda Müh.Böl.Sek. Cemal İLERİ

1667

Kimya Müh.Böl.Sek. Fevzi SEVER

1728

Otomotiv Mühendisliği Şef Eyüp DİKMEN

8015