Tarihçe

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi" adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Gülkent Ortaokulu binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak, "Isparta Mühendislik Fakültesi" adını almıştır. Fakültedeki İnşaat ve Makina Mühendisliğine ek olarak 1983-1984 öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1987-1988 öğretim yılında Maden Mühendisliği Bölümü, 1988-1989 öğretim yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümleri ile 1.4.1992 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanarak, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. YÖK'ün 28.12.1993 tarihli kararı ile Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin açılması da uygun görüldüğünden 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni açılan bu bölümler de eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamışlardır.

1992 yılındaki aynı Kanun çerçevesinde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri de açılmıştır. Bu bölümlerden Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilk öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ise 2006-2007 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Gıda Mühendisliği bölümü ise 2007-2008 eğitim öğretim yılında fakülte bünyesine katılmıştır.

Mühendislik Fakültesinde halen eğitim-öğretim veren 13 bölüm bulunmaktadır. 

İnşaat, Makine, Jeoloji, Maden, Jeofizik, Tekstil ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinde ikinci öğretim mevcuttur. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki tüm bölümler Üniversitenin Çünür'deki Batı Kampüsü içerisinde yer almaktadır.

8 Mart 2012 Bakanlar kurulu kararı ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi kapatılmış Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur. Böylelikle Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Otomotiv, Tekstil Mühendisliği bölümleri eğitim - öğretime devam etmektedir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yöneticileri
Prof.Dr. Faruk SUNER (IDMMA)
Prof.Dr. İhsan KOZ (IDMMA)
Prof.Dr. Bekir ÖZER (IDMMA)
Prof.Dr. D.Ali KEÇELİ (Akdeniz Üniv.)
Prof.Dr. Atasever GEDİKOĞLU (Akdeniz Üniv.)
Prof.Dr. Mustafa MERDAN
Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ
Prof.Dr. Saim SARAÇ
Prof.Dr. Nilay KESKİN
Prof.Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER
1977 - 1981
1981 - 1982
1982 - 1982
1982 - 1988
1988 - 1992
1993 - 1999
1999 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2012
2012 - 2015
Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM 2015 - 2015
Prof. Dr. Serdal TERZİ 2015 - Devam Ediyor

 

Yayın Tarihi: 30/03/2012
Okunma Sayısı: 13353
Akademik Personel
İdari Personel
Fakülte Kurul Kararları
Akademik Takvim
Döküman Arşivi
Toplantılar