Tarihçe

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi" adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Gülkent Ortaokulu binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak, "Isparta Mühendislik Fakültesi" adını almıştır. Fakültedeki İnşaat ve Makina Mühendisliğine ek olarak 1983-1984 öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1987-1988 öğretim yılında Maden Mühendisliği Bölümü, 1988-1989 öğretim yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümleri ile 1.4.1992 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanarak, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. YÖK'ün 28.12.1993 tarihli kararı ile Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin açılması da uygun görüldüğünden 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni açılan bu bölümler de eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamışlardır.

1992 yılındaki aynı Kanun çerçevesinde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri de açılmıştır. Bu bölümlerden Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilk öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ise 2006-2007 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Gıda Mühendisliği bölümü ise 2007-2008 eğitim öğretim yılında fakülte bünyesine katılmıştır.

Mühendislik Fakültesinde halen eğitim-öğretim veren 13 bölüm bulunmaktadır. 

İnşaat, Makine, Jeoloji, Maden, Jeofizik, Tekstil ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde ikinci öğretim mevcuttur. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki tüm bölümler Üniversitenin Çünür'deki Batı Kampüsü içerisinde yer almaktadır.

8 Mart 2012 Bakanlar kurulu kararı ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi kapatılmış Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur. Böylelikle Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektrik - Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Otomotiv, Tekstil Mühendisliği bölümleri eğitim - öğretime devam etmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'nin ismi 4 Ağustos 2023 tarih 7477 nolu Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş ve bu isimle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yöneticileri
Prof. Dr. Faruk SUNER (IDMMA) 1977 - 1981
Prof. Dr. İhsan KOZ (IDMMA) 1981 - 1982
Prof. Dr. Bekir ÖZER (IDMMA) 1982 - 1982
Prof. Dr. D. Ali KEÇELİ (Akdeniz Üniv.) 1982 - 1988
Prof. Dr. Atasever GEDİKOĞLU (Akdeniz Üniv.) 1988 - 1992
Prof. Dr. Mustafa MERDAN 1993 - 1999
Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ 1999 - 2005
Prof. Dr. Saim SARAÇ 2005 - 2006
Prof. Dr. Nilay KESKİN 2006 - 2012
Mühendislik Fakültesi Yöneticileri
Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER 2012 - 2015
Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM 2015 - 2015
Prof. Dr. Serdal TERZİ 2015 - 2019
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR 2019 - 2023
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yöneticileri
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR 2023 - Devam Ediyor