Sıkça Sorulan Sorular

Staj yapmak zorunlu mu?

Evet. Zorunludur.

Staj süresi ne kadardır?

“Yazılım” stajı 20 iş günü, “Donanım” 20 iş günüdür. Stajlardan biri en erken 4. yarıyıl sonunda, diğeri ise 6. yarıyıl sonunda yapılmalıdır. İstenilen staj konusundan başlanabilir.

Staj başvurusunu nasıl yapıyorum?

Staj başvurusu firma tarafından kabul edilen öğrenci, Öğrenci Bilgis Sistemi (OBS) sistemi üzerinden staj ve firma ile ilgili detaylı bilgileri girerek staj başvurusunu yapar.

Staj başvurusu akış diyagramı için tıklayınız.

Staj yapacağım iş yeri SGK ücretinin kimin ödeyeceğini ve stajımın zorunlu olup olmadığını belgelememi istiyor. Ne yapmalıyım?

SGK ücreti iş kazalarına karşı üniversitemiz tarafından ödenmektedir. 

İlgili dilekçe için ve Stajın zorunlu olduğunu gösterir dilekçe için staj komisyon başkanına ulaşınız.

Staj başvurum ret olursa ne olacak?

Bölüm staj komisyon başkanlığı tarafından staj başvurusu incelenir ve uygunsa kabul edilir veya ret edilir. Başvurusu ret edilen öğrenci farklı bir staj yeri bularak yeniden başvuru yapar.

Staja devam zorunluluğu var mıdır?

Staja fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci kurumda uygulanan ise geliş-gidiş saatlerine uymak zorundadır. İzinsiz veya mazeretsiz olarak üç günden fazla devamsızlığı olan öğrencinin bu durumu, kurum tarafından Bölüm Staj Komisyonu’na bildirilir ve öğrencinin stajına son verilir.

Yaz okulunda ders alıyorum. Staj yapabilir miyim?

Öğrenci yaz okulunda ders alıyorsa yaz okulu sona ermeden stajına başlayamaz.

Stajımı 15 iş günü + 5 iş günü veya 10 iş günü + 10 iş günü şeklinde yapabilir miyim?

Staj süreleri, bölümümüz yönetim kurulunca 20 iş günü Yazılım, 20 iş günü Donanım stajı olarak onaylanmıştır. Bu kısımlarının kesintisiz yapılması esastır.

Stajımı 20 iş günü olarak yaptım ancak staj komisyonu 3 iş günü (örneğin) kabul etmedi. Kalan 3 iş gününü ne zaman yapmalıyım?

Geriye kalan günler, staj yönetmeliği çerçevesinde ve staj komisyonunun belirlediği tarihler içerisinde kesintisiz olarak yapılmalıdır.

Stajım kabul edilmesi için ne gerekmektedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG)” verilmesi yasal bir zorunluluktur hükmü yer almaktadır. Bu Yönetmelik gereğince staj yapacak öğrencinin obs sistemi üzerinden İSG eğitimi alması zorunludur.

Stajı ne zaman yapabilirim?

Stajların güz ve bahar yarıyılları dışında yaz dönemlerinde yapılması esastır. Stajın tamamı (20 + 20 iş günü) ya da stajın birim yönetim kurullarınca onaylanmış kısımları (sadece 20 iş günü), sürenin yeterli olması durumunda, yarıyıl tatilinde yapılabilir.

Staj yapacağım iş yerini okul buluyor mu?

Staj yapılacak iş yerini bulma yükümlülüğü tamamen öğrencinin sorumluluğundadır.

Güz veya Bahar Dönemi içinde staj yapabilir miyim?

Staj çalışmaları lisans öğretim süresinin içerisinde olup, öğretim ve sınav dönemleri dışında, yaz tatilinde yapılır.

Ancak bölümde derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler, sekiz yarıyılını tamamlamış ve devam zorunluluğu olmayan öğrenciler ve kayıtlı olduğu yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı belirlenen (haftada en az beş iş günü serbest olan) beklemeli öğrenciler eğitim öğretim ve sınav dönemlerinde staj yapabilirler.

Yurt dışında staj yapabilir miyiz?

Evet yapabilirsiniz. Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE kanalı ile veya Sokrates/Erasmus Programı çerçevesinde gerçekleştirebilirler. Öğrenciler Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde kendi girişimleri sonucu temasa geçtikleri firmalarda da Bölüm Kurulu’nun yazılı iznini alarak staj yapabilirler.

Yatay geçişle geldim. Önceki okulumda staj yaptım. Stajdan muaf olabilir miyiz?

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajları, belgelendirdikleri takdirde kabul edilebilir.

Staj faaliyet dosyasını nasıl hazırlayacağım?

Stajyer öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları ilgili bölümün kendi staj esaslarına göre Staj Faaliyet Raporuna kaydeder. Staj Faaliyet Raporunun her sayfası staj yeri yetkilisince onaylanır. Staj süresince yapılan çalışmalar; günlük olarak, tarih ve konular açıkça belirtilerek, tükenmez veya mürekkepli kalem ile ya da bilgisayar kullanılarak staj raporuna özenle kaydedilmelidir.

Bilgisayarla yazımda Times New Roman (12) veya Arial (12) yazı tipi kullanılmalıdır. Staj bitiminde, Staj Faaliyet Raporu ve Staj Sicil Belgesi staj yapılan firma yetkilisi tarafından imzalanır. Staj Sicil belgesinde ayrıca kurum kaşe/mührü basılmalıdır. Yurt içinde yapılan staj için hazırlanan staj raporunun yazım dili Türkçedir. Yurt dışında yapılan stajlar için staj dosyaları Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.