Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi

Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi dersleri ile ilgili sorularınızı bitirmeehm@sdu.edu.tr adresine iletebilirsiniz. Lütfen Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi ile ilgili sorularınız için bitirme ödevi komisyon üyelerine şahsi e-posta adreslerinden veya sosyal medya üzerinden ulaşmayınız.

----------------------------------------------------------

BİTİRME ÖDEVİ KOMİSYONU:

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ahmet GÖZEL (K. Bşk.)

Dr.  Öğr. Üyesi Bilge ŞENEL (Üye)

Arş. Gör. Hasan ÇETİN (Üye)

----------------------------------------------------------

BİTİRME ÖDEVİ/TASARIM PROJESİ DOKÜMANLARI:

Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Öğrenci, Danışman, Jüri ve Konu Listesi

1. İlgili Esaslar

SDÜ Mühendislik Fakültesi Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi Esasları

SDÜ Elektrik-Elektronik Müh. Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi Uygulama Esasları 


2. Bitirme Ödevi Dokümanları

Bitirme Ödevi Çalışma Takvimi

Form 1: Bitirme Ödevi Başvuru Dilekçesi

Form 2: Bitirme Ödevi Değişiklik Bildirim Dilekçesi

Form 3: Bitirme Ödevi Değerlendirme Formu

Bitirme Ödevi Ara Rapor Yazım Kılavuzu

Örnek Poster 

 

3. Tasarım Projesi Dokümanları

Tasarım Projesi Çalışma Takvimi

Form 1: Tasarım Projesi Başvuru Dilekçesi

Form 2: Tasarım Projesi Değişiklik Bildirim Dilekçesi

Form 3: Tasarım Projesi Değerlendirme Formu

Tasarım Projesi Ara Rapor/Tez Yazım Kılavuzu

Örnek Poster

 

4. Sıkça Sorulan Sorular

SSS

----------------------------------------------------------