Bölümümüzden ilişiği kesilen öğrencilerin 7417 Sayılı Af Kanunundan yararlanması hk.

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi (c) fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilerin 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak;

Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrenciler, 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren birimimize 30 gün içinde başvurmaları halinde, ilgili Kanundan yararlanabileceklerdir.

Yayın Tarihi: 17/11/2022
Okunma Sayısı: 69