STAJ RAPOR İÇERİĞİ VE KURALLAR

STAJ RAPOR İÇERİĞİ VE KURALLAR

A)    Staj faaliyet raporu hazırlayan öğrenciler;

·         Staj raporunun yazım kurallarını ‘Kimya mühendisliği rapor yazım kılavuzu’ örneğine göre yazacaktır.

·         Staj raporu yazarken iş yeri ile ilgili ‘İş Sağlığı ve Güvenliği (kimyasal tehlikeler ve alınan tedbirler)’ açısından en az 2 sayfa bilgi verecektir.

·         Staj raporunun içeriği gerekli olduğu durumlarda artırabilirler.

·         Bulunan sonuçlar, literatürle kıyaslamalı ve referans bilgiler vermelidir.

 

B)    Staj faaliyet raporu içeriği;

·         Öncelikle staj yapılan kurum/işletme kısaca tanıtılır.

·         Staj süresince yapılan faaliyetler gün gün staj raporuna aktarılır ve ilgili mühendise onaylatılır.

·         Staj raporunda firmalar için ticari sır niteliğinde olmayan ve mühendislik açısından gerekli olan teknik bilgiler verilmelidir.

·         Laboratuvar stajında yapılan analizler ve bu analizlerdeki kullanılan teknik hakkında bilgi verilmeli ve sonuçların yorumlanması yapılmalıdır. İşletme stajında ise süreçteki her bir ünitede ve sürecin tamamı için kütle ve enerji denklikleri yapılmalıdır.

·         İşletme stajında, proseste uygulanan proses kontrol üniteleri hakkında bilgi verilmelidir.

·         Üretim stajında hammadde ve ürün kalite kontrol işlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

·         Proses akış diyagramı, prosesteki üniteler (reaktör, damıtma, absorpsiyon kuleleri, filtreler vb.) enerji üretim merkezi, su şartlandırma   ünitesi, atık su arıtım ünitesi vb. işletmeyi tanıtan çizimler, şekiller, haritalar, fotoğraflar staj raporunda bulunmalıdır.

·         Raporda doldurulması gereken yerler (tarih, imza, başlık vb.) boş bırakılmamalıdır.

·         Staj sonunda staj raporu kapağında; firma kaşesi, ilgili mühendis bilgileri ve onayı muhakkak bulunmalıdır.

Yayın Tarihi: 29/08/2019
Okunma Sayısı: 515
Üretim stajı algoritması
Laboratuvar stajı algoritması
lee-metoduyla-isil-iletkenligin-olculmesi 20.02.2020
Venturimetre deney föyü
2016-2017-donemi-sogutma-kulesi-deney-foyu-18022017
Kimya müh. lab. I deney grupları ve deney planı 06.02.2020