AR-GE Politikası

• Uluslararası bilim anlayışına ve teknolojik gelişime uygun, katmadeğeri yüksek Ar-G çalışmalarının yapılmasını teşvik etmek,


• Ülkenin ve bulunduğu bölgenin toplumsal, ekonomik, sağlık ve savunma sorunlarına yönelik çözümler geliştiren araştırmaların geliştirilmesini teşvik etmek,


• Öğretim elemanlarının güncel, teknolojik, bilimsel gelişmelerin takip edilmesini, uygulama olanaklarının arttırılmasını ve üniversite-sanayi işbirliklerinin yaygınlaştırmasını sağlamak,


• Bilimsel etik değerlere bağlı Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesini,


• Uluslararası iş birlikleri öncüleyen Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesini,


• Ar-Ge çalışma sonuçlarının yaygınlaştırılmasını, ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini,


• Ar-Ge için alanında uzman insan gücünün yetiştirilmesini SAĞLAMAKTIR.