Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları

1) Kimya Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir, toplantı tutanağı için (2021-2022) tıklayınız.

2) Kimya Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir, toplantı tutanağı için (2022-2023) tıklayınız.

3) Kimya Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir, toplantı tutanağı için (2022-2023) tıklayınız.