Kalite politikası

Bölümümüzün kalite güvence politikası; misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri doğrultusunda; eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işletmektir. Bölümümüz bu politika kapsamında;

·  Kendisini sürekli ölçen, analiz eden, geliştiren ve uluslararası boyutlarda kalite güvence sistemi oluşturulmasını,

·  Takım ruhu anlayışıyla bütün süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı,

·  Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı, ilke olarak benimser.