Göltaş Çimento A.Ş.

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye'de 600.000 ton/yıl kapasiteli ilk özel sektör çimento fabrikası olarak 1969 yılında, 60 Milyon TL. sermaye ve 2.000 ortak iştiraki ile Isparta'da kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı Isparta, Burdur, Antalya ve Kısmen Denizli bölgesi için çimento üretmek ve bu bölgelerde pazarlama ve dağıtım yapmaktır.

Şirket, yatırımların tamamlanması ile 1973 yılında faaliyete geçmiştir. Konum olarak Göltaş Çimento'nun kurulduğu bölge hammadde açısından oldukça zengindir. Klinker üretiminin hammaddesi olan kalker ve marn ocakları fabrika sahası içerisindedir.

1973 yılından elektrik ve fuel - oil sıkıntısının had safhaya ulaştığı 1979 yılına kadar şirketin her yıl artan karlılığı devam etmiştir. Şirket, çimento iç talebinin durgunluğa girdiği 1981 yılında ilk ihracatını yapmıştır. 1982 yılında ihracat hacmi daha da artmış ve iç satışlardan daha karlı hale gelmiştir. 1983 yılında fuel - oil enerji sisteminden kömür sistemine geçmek için yeni bir yatırıma başlanmıştır. 1984 yılı sonunda, yatırımın sona ermesiyle yakıt %100 kömüre çevrilmiş ve fuel - oil sistemine göre büyük bir ekonomi sağlamıştır. 1984 yılından sonra, kapasite artırımı, yenileme ve modernizasyon yatırımlarına başlanmıştır. 1986 yılında kapasite artırımı çalışmalarının birinci bölümü tamamlanmıştır. Bu yatırımların sonucu olarak çimento üretimi ve satışı önemli ölçüde artmıştır.

1987 yılında ikinci klinker hattı (Bonn Hattı) yatırımına başlanmıştır. 27 Haziran 1992 tarihinde işletmeye alınmak suretiyle kapasitemiz günlük 2.200 Ton dan 4.000 Tona artmıştır. İkinci hat yatırımımız 35 Milyon Dolara mal olmuştur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun 01 Aralık 1994 tarih ve 1227 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 1994 yılı içerisinde, şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlardan gerekli izinler alınarak 33.600.000.000 TL. tutarındaki nominal değerli hisse senetlerinin tamamı 7,5 kat bedelle satılmış ve 06 Mart 1995 tarihinden itibaren şirket hisselerinin % 13’ ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Şirket ikinci halka arzını 1997 yılında yapmıştır. Şirket sermayesi 254.1 Milyar TL. den 600 Milyar TL. ye çıkarılmış; artırım sonrasında sermayenin %15.3 üne tekabül eden 91.8 Milyar TL nominal değerli hisse senedi 27.5 kat bedelle 2.524 Trilyon TL sına yurt dışına satılmıştır. 19 Ağustos 1997 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

1998 yılında 600 Milyar TL olan sermaye 3,6 Trilyon TL'ye, 2002 yılında ise 7,2 Trilyon TL'ye yükseltilmiştir.

Teknik Gezimiz hakkında,

Bölümümüz 20.03.2013 tarihinde Göltaş Çimento A.Ş. üretim tesisine teknik gezi düzenlemiştir.

 

Yayın Tarihi: 04/04/2014
Okunma Sayısı: 2955
Üretim stajı algoritması
Laboratuvar stajı algoritması
lee-metoduyla-isil-iletkenligin-olculmesi 20.02.2020
Venturimetre deney föyü
2016-2017-donemi-sogutma-kulesi-deney-foyu-18022017
Kimya müh. lab. I deney grupları ve deney planı 06.02.2020