Bildiriler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.     YİĞİTARSLAN SİBEL,KINCAL SUZAN Yer elmasından inülin ve frükto-oligosakkarit içerikli şurupların eldesi. Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1593346)

2.     YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL,KINCAL SUZAN Ilıman iklim koşullarının frükto-oligosakkarit şuruplarının fonksiyonalitesine etkilerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, (Kontrol No: 1593348)

3.      DUMAN NEŞE,YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL Frükto-oligosakkaritlerin zeolitler tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, (Kontrol No: 1593352)

4.     KURTOĞLU AKKAYA GÜLİZAR,YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL Muz kabuklarından frükto-oligosakkarit karışımlarının özütlenmesi. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1593356)

5.     YILDIZ SİBEL,ŞAHİN BÜYÜKTORTOP ASUMAN Frükto-oligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus'un etkileşimi ve sonuçları. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1593358)

6.     TÜRKYILMAZ HAVVA,YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL Kurşun iyonlarının kesikli adsorpsiyon prosesi ile gideriminin optimizasyonu. 12. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, (Kontrol No: 1593362)

7.     KARTAL TOLGA,YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL Sulu çözeltilerden kurşunun Bacillus laterosporus ile biyosorpsiyonu. 12. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, (Kontrol No: 1593365)

8.     ÜÇGÜL İBRAHİM,YILDIZ SİBEL SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi. 1. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezleri Toplantısı, (Kontrol No: 1593366)

9.     KURTULMUŞ ERHAN,KARABOYACI MUSTAFA,YİĞİTARSLAN SİBEL Atık PET şişelerden ısıl iletkenliği düşük yeni kompozit üretimi. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1593368)

10.   SEVLİ MEHMET ATAY,YİĞİTARSLAN SİBEL Lactobacillus acidophilus'un lipaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1593371)

11.   ŞAHİN BİLGESU,YİĞİTARSLAN SİBEL Kanın viskozitesinin klasik kan tahlilleriyle belirlenebilmesini sağlayan bir eşitlik türetilmesi. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1593372)

12.   UZUN CEYDA,YİĞİTARSLAN SİBEL Lactobacillus acidophilus'un amilaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1593373)

13.   ERKAÇ GÖZDE,YİĞİTARSLAN SİBEL Bazı antikoagulan ilaçların kanın viskozitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1614455)

14.   YURDABAK GÖZDE,YİĞİTARSLAN SİBEL Üleksitten EDTA ile borik asit üretiminin optimizasyonu. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1614459)

15.   ŞAHİN BİLGESU,YİĞİTARSLAN SİBEL Soğan kabuklarından ultrasonik ekstraksiyonla fonksiyonel şeker üretimi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1614468)

16.   ŞANLI EMİNE,YİĞİTARSLAN SİBEL Muz kabuklarından fonksiyonel şekerlerin ultrasonik ekstraksiyonla üretimi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 1614471)

17.   YÜCE FEHME,YİĞİTARSLAN SİBEL Bacillus amyloliquefaciens ile subtilisin üretimi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614474)

18.   BOZKURT MERT,KIVRAK SERAY,ERZENGİN SIDDIKA GAMZE,YİĞİTARSLAN SİBEL Karışık toprak kültürü hücre duvarı bileşenlerinin çimentolu malzemelerin akışkanlık davranışlarına etkileri. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614477)

19.   ALAN ZEYNEP,YİĞİTARSLAN SİBEL Salvia officinalis L. (Adaçayı)'den toplam flavonoid ekstraksiyonu. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614480)

20.   TİRAKİ AHMET GÖKSEL,YİĞİTARSLAN SİBEL Karışık toprak kültürü ile hidrojen üretimi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614482)

21.   GÜLEŞÇE BURCU,YİĞİTARSLAN SİBEL Sinbiyotik çikolata üretimi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614484)

22.   KAMACI SEVGİ,YİĞİTARSLAN SİBEL Kadmiyum iyonlarının mordenitle adsorpsiyonunun tek parametreli optimizasyonu. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614485)

23.   BÜLBÜL MURAT CEYHUN,ŞENCAN AZİZ,YİĞİTARSLAN SİBEL Mordenitin Co(+2)/Pb(+2) sulu çözeltisindeki adsorpsiyon davranışının incelenmesi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614492)

24.   KUDAT BETÜL,YİĞİTARSLAN SİBEL Poşet çaylardaki epiklorohidrin ve türevlerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614497)

25.   AYDIN ESRA,YİĞİTARSLAN SİBEL,BAYTAK SITKI Külden gübre üretimi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614502)

26.   ŞALİYEV ELVİN,YİĞİTARSLAN SİBEL Feijoa sellowiana bitkisindeki toplam flavonoid miktarını etkileyen ekstraksiyon parametrelerinin incelenmesi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614506)

27.   POTUK KÜBRA,KESKİN MÜGE,ÖZTÜRK BETÜL,SERİN UĞUR,ÇAKAN YALÇIN,YİĞİTARSLAN SİBEL Kurşun iyonlarının sulu çözeltilerden farklı kaynaklı pomza ile adsorpsiyonu. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614508)

28.   -ŞAHİN BİLGESU,YİĞİTARSLAN SİBEL Thymus vulgaris L. bitkisindeki özütlenebilen toplam flavonoid miktarının ultrasonik ekstraksiyonla incelenmesi. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (Kontrol No: 1614512).

29.   A.Sofu, F.Y.Ekinci, M.M.Sofu, M.C.Kayacan.Görüntü İşleme Teknolojisi İle Elmaların Sınıflandırılması.Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS'2008. Eskişehir

30.   A.Sofu, F.Y.Ekinci, Gıda Biliminde Genetik Algoritma Uygulamaları. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS'2008. ESKİŞEHİR

31.    F. Y. Ekinci, A.Sofu ve H.Sağlam.Türkiye'de Genetik Modifiye Gıdalarla İlgili Düzenlemeler. GAP V. Tarım Kongresi, Urfa, 2007.

32.    F. Y.Ekinci, A.Sofu, H.Sağlam, O.Çakır, M. S.Arıkan, A.K. Adiloğlu, İ.Gören, M.İşler. Isparta ve Çevresindeki Su Kaynaklarında Helicobacter pylori'nin Varlığının Tesbiti ve 16S rRNA Tekniği ile Tanımlanması. XV.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Antalya, 2007.

33.   A.Sofu, N.Demir, A.Perendeci F. Y. Ekinci Kitiş. Yapay Sinir Ağlarının Gıda Endüstrisinde Kullanımı Gıda Kongresi 2005, İzmir Turkey

34.   A. Sofu ve F.Y.Ekinci Kitiş. Laktik Asit Bakterilerinin Riboflavin (B2) Vitamini Üzerine Etkileri 2005, Ankara

35.   F. Y. Ekinci Kitiş, A. Sofu, and Ferda Soyer. Daha Güvenli bir hayat için biyoaktif peptidler. Proc'of the 31. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, Eylül 19-23, 2004, Kuşadası, Turkey

36.   B. Yalçınkaya,A. Sofu, Ö. Coşkun, S. Çömlekçi "2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun Lactobacillus Rhamnosus'un Gelişimine Etkisi", BİYOMUT 2014, Biyomedikal Mühendisliği Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE, 2014.

37.   A. Sofu, T.Kök Taş, Z.B. Güzel Seydim, F.Y. Ekinci, 2009. Süt Ürünlerinde Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması. Süt Sempozyumu.2009. Denizli

38.   A.Sofu.F.Yeşim Ekinci.A. Perendeci. Ekolojik Sistemlerde Mikrobiyal Çeşitliliğin Denatüre Edici Gradyan Jel Elektroforez (DGJE) Yöntemi ile Belirlenmesi.IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 2009. Ürgüp/Nevşehir

39.   A. Sofu, F. Y. Ekinci, N. Demir Gıda Mühendisliğinde Modelleme Sistemlerinin Matlab Programı Kullanılarak Uygulamaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi 2006, Bolu.

40.   A.Sofu, E.Çubuk Demiralay,F.Y.Ekinci, Z.Güzel-Seydim, A.C. Seydim, T. Kök-Taş. Sülfonamitlerin Ters Faz Sıvı Kromatografi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Analizi. KROMATOGRAFİ2008. ISPARTA

41.    A.Sofu, F. Y. Ekinci, E. Çubuk Demiralay, G. Alsancak. Aspartam ve Bozunma Ürünleri İçin Sıvı Kromatografik Yöntemin Optimizasyonunda Yapay Sinir Ağları Tahmin Modelinin Geliştirilmesi.7. Ulusal Kromatografi Kongresi. KIRIKKALE, 2007

42.   E. Çubuk Demiralay, A. Sofu, G. Alsancak, F. Y. Ekinci . Aspartam Ve Bozunma Ürünlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografik Verilerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Modellenmesi.7. Ulusal Kromatografi Kongresi. KIRIKKALE, 2007

43.   A.Sofu, N. Demir ve F. Y. Ekinci. Yoğurtların Depolama Süresinde Meydana Gelen Değişimin Bilgisayarlı Görüntüleme Sistemiyle İzlenmesi ve Elde Edilen Verilerin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. Ankara, 2007

44.   F. Yesim Ekinci, Aytül Sofu, Murat Gürel. Propionibacterium Thoenii (Jensenii) P126 Tarafından Üretilen Antibotulinal Bakteriyosin Jenseniin G'nin Saflastırılması. Türkiye 9. Gıda Kongresi 2006, Bolu

45.   F.Y.Ekinci, A.Sofu, A.K.Adiloğlu, M.İşler. Gıdalardan ve Sulardan Helicobacter pylori`nin Bulaşması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül 2006, Antalya.

Yayın Tarihi: 26/08/2016
Okunma Sayısı: 1572