Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.     YİĞİTARSLAN YILDIZ SİBEL,KINCAL SUZAN (2007). HPLC Analysis for determination of characteristics of fructo-oligosaccharide syrups extracted from jerusalem artichoke. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(1), 92-103. (Kontrol No: 1614344)

2.     SAHİN BÜYÜKTORTOP ASUMAN,YİĞİTARSLAN SİBEL (2012). Frükto-oligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus'un etkileşiminin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Suleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, 7(1), 15-22. (Kontrol No: 1593343)

3.     A.Sofu ve B.Okyar.Biyopolimerler; Mikroorganizmalar tarafından üretilen biyobozunur polimerler ve uygulama alanları. 2014.Kimya ve Sanayi Dergisi.Cilt:44.No:232 Sayfa 56-70.

4.     Sofu, N. Demir, F. Y. Ekinci. Yapay Zeka Modelleme (Matlab) Programlarının Gıda Bilimi ve Teknolojisindeki Uygulamaları. Gıda Dergisi, Cilt : 32 • Sayı : 02, 2007

5.     A.Sofu, T.Kök Taş, Z.B. Güzel Seydim, F.Y. Ekinci, 2008. Isparta İlinde Ambalajsız Dondurmaların Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi. Suleyman Demirel Unıversity, Journal of Natural and Applied Sciences, 12-3 (2008),206-210.

6.       F.Y.Ekinci, A.Sofu, A.Ilgın, B.Ertekin, A.Yıldız, Ö.Göl.Gıda Sistemlerindeki Doğal Koruyucu Maddeler: Bakteriyosinler. Akademik Gıda Dergisi.Sayı:22, 2006.

 

 

Yayın Tarihi: 26/08/2016
Okunma Sayısı: 1463