Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

STAR- Stajyer Araştırmacı Burs Programı TÜBİTAK, COVID-19 ile mücadeleye Stajyer
Araştırmacı Burs Programı ile gençleri de dahil etmektedir. Ülkemizin COVID-19 salgını ile
mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına
alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve
salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR-Stajyer Araştırmacı
Burs Programı çağrıya açılmıştır. Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden bilim
insanlarının projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans, doktora öğrenimi gören
öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar programa başvuru yapabilecektir. Bu çağrının amacı,
yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye’de
lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları
teşvik etmek ve desteklemektir

 

Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) web sayfası:

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2247-c-stajyerarastirmaci-burs-programi-star

Yayın Tarihi: 09/04/2020
Okunma Sayısı: 1893