Program Eğitim Hedefleri

PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz; tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve donanım düzeyine ulaşmış, yetkin bir mühendis olarak mezun olmaktadır. Aldıkları eğitim-öğretimin sonucu olarak mezunlarımızın;
·      Yaşam boyu öğrenme bilincini benimsemeleri,
·         Meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilmeleri,
·         Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilmeleri,
·         Girişimci ve serbest mühendislik hizmetleri verebilmeleri,
·         Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilmeleri ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilmeleri,
·         Yönetici ve liderlik görevi üstlenebilmeleri
program eğitim hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.