Soru ve Cevaplarla Bölümümüz

Sevgili Öğrenci Adayları, Saygıdeğer Ziyaretçiler;

Bu sayfada öncelikle üniversitemizin bulunduğu Isparta ili ve üniversitemiz hakkında kısa bilgi verilecek; daha sonra bir meslek olarak makine mühendisliği anlatılacak ve son olarak bölümümüz soru-cevap şeklinde sizlere tanıtılacaktır.

Isparta İlimiz

 • Üniversitenizin bulunduğu Isparta şehri hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Üniversitemiz

 • Üniversiteniz hakkında bilgi verirmisiniz?
 • Kampüste bilgisayar/Internet imkanları nelerdir? E-posta adresimiz olabiliyor mu?
 • Öğrencilerin üniversitede çalışabilecekleri işler var mı?
 • Üniversitenizde barınma imkanları nasıldır?
 • Üniversitenizde beslenme imkanları nasıldır?
 • Üniversitenize şehirden ulaşım nasıl sağlanmaktadır?
 • Üniversitenizde bankacılık ve PTT hizmetleri nasıl sağlanmaktadır?
 • Üniversitenizde sağlık hizmetleri nasıl sağlanmaktadır?
 • Üniversitenizin kütüphane imkanları nedir?
 • Üniversitenizde ders haricinde sosyal aktiviteler için üye olabileceğim kulüpler bulunmakta mıdır?
 • Üniversitenizde sportif faaliyetler için imkanlar nasıldır?

 

Makina Mühendisliği

 • Makina Mühendisliği nedir?
 • Makina Mühendisi kimdir?
 • Makina Mühendisinin iş bulma şansı nedir?

 

Makine Mühendisliği Bölümümüz

 • Bölümünüz Lisans programlarında öğrenim görmek için gereken taban-tavan puanları nelerdir?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü kaç yıldır eğitim-öğretim faaliyetindedir?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümünün hedefi nedir?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim elemanı sayısı nedir?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olabilmek için toplam kaç ders almak gerekmektedir?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde farklı alanlarda branşlaşmamı sağlamak üzere seçmeli dersler var mıdır?
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim dili nedir?
 • Bölümünüzden alacağımız Diploma AB ülkelerinde geçerli olacak mı?
 • Bölümünüzde Yandal / Anadal programları var mı?
 • Bölümünüzde Erasmus Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim alma imkanı sağlanmakta mıdır?
 • Bölümünüzde Farabi Programı kapsamında yurtiçindeki bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim alma imkanı sağlanmakta mıdır?
 • Bölümünüzde uygulanan not sistemi nasıldır?
 • Bölümünüzde Yaz Okulu uygulaması var mıdır?
 • Bölümünüzün Laboratuar imkanları nedir?
 • Bölümünüzde hangi anabilim dalları bulunmaktadır?

 

 • Üniversitenizin bulunduğu Isparta şehri hakkında bilgi verirmisiniz?

Isparta, Türkiye'nin Göller Bölgesi diye adlandırılan güzel bir yöresinde yer almaktadır. Eğirdir, Burdur, Kovada, Karamık Gölleri, Gölcük Krater Gölü ve çok sayıda akarsuyu, kanyonları, ormanları, milli parkları, kayak merkezi ile doğal güzellikler bakımından çok zengin bir çevreye sahiptir. Diğer taraftan bu bölge, Psidia, Antiocheia, Sagalassos, Adada, Selenkeia Sidrea, Men Mabedi, Limenia Adası gibi antik şehir yapıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait medreseler, vakıf kütüphaneleri ve camilerden oluşan zengin Türk İslam eserleriyle adeta bir açık hava müzesini andırmaktadır. Öte yandan üzerinden yaz ve kış aylarında kar eksik olmayan Davraz Dağı, mağara ve kanyonlarla dolu Toros Dağları'nın eteklerinde kök salan Isparta, dağcılık, su sporları, yamaç paraşütü gibi günümüzün popüler spor etkinlikleriyle öğrencilerimizin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir bölgededir. Günümüz Isparta'sı bir “Üniversite Kenti'dir”. Doğal ve tarihi güzellikleri, huzurlu ortamı ile eğitim, kültür ve sağlık alanlarında ülkemizin bir yıldızı gibi parlamaktadır. Isparta, yıllar boyu gülü, halısı, gölü ile anılan bir kent durumundayken günümüzde üniversitesi ile de adını duyuran modern bir şehirdir. Şehir nüfusu 140.000, rakımı 1035 m. dir.

Isparta ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Üniversiteniz hakkında bilgi verirmisiniz ?

Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte tam bir üniversite kenti haline gelmiştir. Genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede sayılı üniversiteler arasına girmeyi başaran SDÜ, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. 3 Temmuz 1992’de kurulan üniversitenin lisans eğitimi veren 14 fakültesi, 2 yüksekokulu, önlisans eğitimi veren 4 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitimi veren 6 enstitüsü ile çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Fakültelerimiz merkez kampüste faaliyet göstermektedir. Her fakültemiz, kendisine ait en az bir bina ve yeni teknolojilerle donatılmış atölye ve laboratuvarların yanısıra coğrafik ve sosyolojik yönden geniş uygulama alanlarına sahiptir. Şehir merkezine 8 km’lik mesafesi olan merkez kampüse ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. 10 bin dekarlık arazisi ile merkez kampüs bütün fakülteleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneleri, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gelecekte bütün fakülteleri içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiştir. Gerek merkez kampüste inşaası tamamlanan bina ve tesisler gerekse il ve ilçelerdeki kamu kuruluşlarından ve özel sektörden devralınan bina ve tesislerle kişi başına düşen örtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. SDÜ; bölgesinde sanayileşme, tarımsal gelişim ve teknolojik alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır. Modern eğitim imkanları ve güçlü akademik kadrosu ile göller yöresinin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır. İlgi alanları ve yeteneklerine göre üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimiz üniversitede sunulan birçok hizmetin dinamikleşmesinde önemli bir unsurdur. Tüm akademik ve idari birimlerimizle SDÜ’nün tek amacı, sayısı 45 bini geçen öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamını sağlamaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi tanıtım sayfası için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aday Öğrenciler tanıtım sayfası için tıklayınız.

 • Kampüste bilgisayar/Internet imkanları nelerdir? E-posta adresimiz olabiliyor mu?

Gelişmekte ve her geçen gün büyümekte olan üniversitemizde, bilgi işlem merkezinde yer alan sunucular ve iş istasyonlarının yanı sıra her fakültede multimedya destekli bilgisayarların yer aldığı öğrenci laboratuvarları da kurulmuştur. Bu laboratuvarlar ihtiyaca ve öğrenci sayısına yetecek kapasitedir. Merkezimizde tüm akademik ve idari birimler için eğitim, mail, web, ftp hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kurslar da verilmektedir. Üniversitemiz bilgisayar alanında önemli yatırımlar yapmıştır. İlk olarak merkez kampüste yüksek kapasitede ve hızla, büyümeye açık ve denetimi kolay, ses ve görüntü taşımaya el verişli etkin bir ağ kurulmuştur. Üniversitemiz ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) omurgası üzerinden sürekli internet bağlantısına sahiptir. Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin internete gösterdikleri büyük ilgi sonucu bu ağın işlevselliği ve kapasitesi her geçen gün geliştirilmektedir. Kayıt olan her öğrenciye üniversiteye ait bir e-posta adresi verilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için tıklayınız.

 • Öğrencilerin üniversitede çalışabilecekleri işler var mı?

Öğrenciler üniversitenin çeşitli birimlerinde haftada beş gün, günde dört saat çalışarak hayata hazırlanmakta, bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler sınavla belirlenmektedir. Bu sistemden faydalanmak isteyen öğrenciler eğitim-öğretim başladıktan sonra ilk iki hafta içinde ilanları takip edip ilgili birime başvurarak, kısmi zamanlı öğrenci seçme sınavlarına katılabilirler.

 • Üniversitenizde barınma imkanları nasıldır?

Şehir dışından gelen öğrencilerimiz çoğunlukla Merkez Kampüs'te ve şehrin iki farklı noktasında bulunan YURT-KUR Genel Müdürlüğü'nün yurtlarında barınmakta, bazı öğrenciler tarafından şehir merkezinde bulunan özel yurt ve pansiyonlar da tercih edilmektedir. Isparta merkezi ve diğer birimlerimizde öğrenci sayımızın çok üzerinde bir barınma kapasitesi bulunmaktadır.

 • Üniversitenizde beslenme imkanları nasıldır?

Üniversitemiz merkez kampüste, Isparta il merkezi ile diğer ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarda öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Isparta dışındaki birimlerimizde değişik işletmeler tarafından verilen bu hizmet; Isparta içinde merkez mutfakta, diyetisyen tarafından planlanarak yapılmaktadır. Evinden uzaktaki öğrencilerin ev yemeği ile tek öğünde yeterli ve dengeli beslenmesi amacıyla düzenlenen mönü, deneyimli bir aşçı ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Merkez mutfakta sunulan yemeklerin protein ve kalori değerleri internetteki web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kampüsün çeşitli yerlerinde hizmet veren kantin ve kafeteryalar öğrencilerimizin hem beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hem de zamanlarını geçirebilecekleri, yeterli sayıda mevcuttur. Kafeteryalar bütün öğrencilere gündüz ve akşam hizmet vermektedir. Ayrıca her fakültede küçük çapta yiyecek ve içecek bulunan kantinler ve kafeteryalar mevcuttur. Bölümümüz dahil olmak üzere Mühendislik Fakültesinin bulunduğu Batı Kampüsünde Taş Kafe, Güleç Kafe, Cam Kafe ve Safir Mühendislik Kantini öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi görmektedir.

 • Üniversitenize şehirden ulaşım nasıl sağlanmaktadır?

Merkez kampüse ulaşım, şehir merkezinden her on beş dakikada bir sefer yapan özel halk otobüsleri veya bazı özel yurt ve pansiyonların servisleri ile yapılmaktadır.

 • Üniversitenizde bankacılık ve PTT hizmetleri nasıl sağlanmaktadır?

Doğu Kampüsümüzde Halk Bankası Şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Doğu ve Batı Kampüslerimizde Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank ve Garanti Bankası'nın ATM'leri bulunmaktadır. Doğu Kampüsü SDÜ Bilgi Merkezi yanında bulunan PTT Şubesi mesai gün ve saatlerinde personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir.

 • Üniversitenizde sağlık hizmetleri nasıl sağlanmaktadır?

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerimize sağlık hizmetleri, Sağlık Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mediko-Sosyal Merkezi'nde verilmektedir. Yapılan ilk muayeneden sonra gerekli görülmesi halinde hasta, ileri tetkik ve tedaviler için üniversitemiz Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedir. Merkez kampüs dışındaki birimlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz oradaki Sağlık Ocakları ve Devlet Hastaneleri'nden faydalanabilmektedirler. Öğrencilerimizin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na öğretim yılı başında başvurarak ailesinin emekli sandığı, SSK ve BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgisi olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Yirmi beş yaşını geçen öğrencilerimiz ailelerinin sosyal yardım hizmetlerinden yararlanamadıklarından, herhangi bir belge ibraz etmeksizin sağlık yardımı alabilmek için, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler. Öğrencilerimiz üniversitemizle sözleşmesi bulunan eczanelerden ilaçlarını %10 katılım bedelini ödeyerek alabilmektedirler.

 • Üniversitenizin kütüphane imkanları nedir ?

Geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen SDÜ Bilgi Merkezi; kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının alt yapısını oluşturmayı amaçlamıştır.

Bilgi Merkezi yeni taşındığı 4 katlı, 8000 m2 ve 950 kişilik oturma kapasitesine sahip modern binasında hizmet vermektedir. Bilgi Merkezi'nde 8'i kütüphaneci olmak üzere toplam 23 personel çalışmaktadır.

Bilgi Merkezi 70.000 basılı kitap, 40.000 elektronik kitap, 1310 süreli yayın (başlık), 25.000 elektronik dergi, 2000 CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel oluşturan 31 online veri tabanından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Bilgi Merkezinde bulunan bütün yayınlar OPAC (Online Public Access Catalog) üzerinden taranabilmektedir.

Kütüphane için tıklayınız.

 • Üniversitenizde ders haricinde sosyal aktiviteler için üye olabileceğim kulüpler bulunmakta mıdır?

Üniversitemizde her öğrencinin ilgi alanına hitap edecek öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Üniversitenizde sportif faaliyetler için imkanlar nasıldır?

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Merkezi; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması, boş zamanlarını yararlı alışkanlıklarla değerlendirmesi amacıyla tüm spor faaliyetlerini organize etmek, tüm personelin üniversiteye ait spor tesislerinden yararlanabilmesi için kurulmuştur. Üniversitemizin misyonuna uygun olarak sporun yapılış amaçlarına göre Doğu ve Batı Kampüsünde spor tesislerimiz bulunmaktadır. Batı Kampüsünde 1 spor salonu, 1 futbol sahası, 2 halı saha, beach voley, 5 tenis kortu (4 açık, 1 kapalı) mini golf sahaları, tartan zeminli atletizm pisti, 1 kondisyon merkezi, 2 açık basketbol sahası bulunmaktadır. Doğu kampüsünde çok amaçlı, 2500 kişi kapasiteli spor salonu (aerobik, step, cimnastik , sguash, yapay tırmanma duvarı, ferdi spor salonları, kafeterya, satış reyonları, masaj ve sauna odaları) ve olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Üniversitemiz kampüsünde bulunan tüm spor tesislerinde öğrenci, akademik ve idari personele yönelik sportif amaçlı eğitim ve gelişim kursları (tenis, yüzme vb.) düzenlenmesinin yanı sıra fiziksel uygunluk için aerobik, step, kassal gelişim programları düzenlenmektedir. Tüm tesisler haftanın 7 günü sabah saat 09:00'dan gece 22:30'a kadar hizmet vermektedir.

Spor tesisleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Makina Mühendisliği Nedir?

Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu teorik ve deneysel araştırmalar ile tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlunun yararına sunan bir meslektir.

Makina Mühendisliği, günlük hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz alet, cihaz, makina, sistem ve süreçlerin tasarımı ve üretimi ile ilgilenen bir bölümdür. Modern Makina Mühendisliği, mekanik, termodinamik-enerji ve malzemenin temel konularını içermekle beraber, büyük oranda, karmaşık bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analizi de içine almaktadır.

Çok çeşitli mühendislik türleri vardır; Bunlardan biri olan Makina Mühendisliği makina tekniğine dayanır. Tarihi gelişiminde öncelikle alet tekniği yer almış ve bu arada insanlar "alet işler el öğünür" vecizesini ortaya koymuştur. Zamanla makina tekniğine geçilmeye başlanmış ve insanlar makinaya kumanda etmelerinin yanında doğal çalışma organlarıyla makinayı tamamlar duruma gelmişlerdir.

Bu arada; Dünyamızda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi v.b. bilgi ve bilim konularında başta makina konuları olmak üzere kuramsal yönden önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmelerden insanlığın yararlanabilmesi için kuramsal ve uygulamalı bir meslek olan Makina Mühendisliği önemli ve aranılan bir meslek olarak teknoloji ve uygulamalı bilim üretiminde yerini almıştır. Bugün için makina tekniği sadece makina olarak değil, çeşitli otomasyonlarla, robotlarla ve bilgisayar kumanda ve kontrolleri ile birliktelik ve bütünlük arz etmektedir.

Makina Mühendisliği böyle bir gelişim sürecinde başta iş ve üretim makinaları olmak üzere her türlü endüstriyel tesislerde ve proseslerde, çalışma ve yaşam mekânlarımızda tasarım, imalat, montaj, tesis kurma ve işletme konularında etkin ve üretken görevler alan kuramsal ve uygulamalı (teorik ve pratik) önemli ve aranılan saygın bir meslek türüdür.

Makina Mühendisi kimdir?

Makina Mühendisi , bu işleri geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlamaktan ve yapmaktan sorumlu bir kişidir.

Makina Mühendisinin iş bulma şansı nedir?

Mühendislik dalları içinde en geniş iş sahasına sahip olan Makine Mühendisliğidir. Makine Mühendisleri içinde işsiz olan yok denecek kadar azdır. Buna rağmen çalışan makine mühendislerinin aldıkları ücretler arasında sahip oldukları artılarıyla orantılı olarak farklılık görülmektedir. Sanayiciler genç mühendislerden, ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMİŞ olmalarını beklemektedirler. İlke olarak, öğrenmeyi öğrenerek mezun olan makina mühendisleri çok geniş bir yelpazede yüksek ücretle iş bulabilme şansına sahiptir.

 

Sorular ve Cevaplarıyla SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü

 • Bölümünüz Lisans programlarında öğrenim görmek için gereken taban-tavan puanları nelerdir?

MF4 ile öğrenci alan Bölümümüzün en son eğitim-öğretim yıllarına ait ÖSYM Taban ve Tavan Puanları aşağıdaki gibidir:

 
2015
2016
2017
2018
Bölüm Adı
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
Makine Mühendisliği 1.Öğretim
279,139
324,413
287,337
343,071
289,124
368,539
282,322
367,952
Makine Mühendisliği 2.Öğretim
265,735
328,975
267,248
307,011
274,189
288,878
263,287
307,709

 

MF4 ile öğrenci alan Bölümümüzün en son eğitim-öğretim yıllarına ait ÖSYM Taban ve Tavan Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir:

 
2015
2016
2017
2018
Bölüm Adı
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
TABAN
TAVAN
Makine Mühendisliği 1.Öğretim
136,000
 
155,000
 
157,000
 
193,000
 
Makine Mühendisliği 2.Öğretim
155,000
 
186,000
 
180,000
 
244,000
 

 

Bölümümüzün bu yıla ait (2019) ve önceki yıla ait (2018) kontenjanları aşağıdaki gibidir:

 
2018
2019
Bölüm Adı
LYS
O.BİRİN
D.GEÇİŞ
LYS
O.BİRİN
D:GEÇİŞ
Makine Mühendisliği 1.Öğretim
110
3
-
100
3
-
Makine Mühendisliği 2.Öğretim
110
3
-
100
3
-
 
 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü kaç yıldır eğitim-öğretim faaliyetindedir?

Makina Mühendisliği Bölümü 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi" bünyesinde kurulmuş olup, 1976-1977 Eğitim-Öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına ait Gülkent Ortaokulu binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. Akademi, 20 Temmuz 1982 tarihinde Antalya'daki Akdeniz üniversitesine bağlanarak "Isparta Mühendislik Fakültesi" adını almıştır. 11 Temmuz 1992 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümünün hedefi nedir?

SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü Türkiye'de Makine Mühendisliği Bölümleri arasında ilk beşe girmeyi hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için bölümümüz öğretim elemanları ile öğrencilerimize ve mezunlarımıza büyük görevler düşmektedir. Hem öğretim elemanlarımızın, hem öğrencilerimizin hem de mezunlarımızın bu bilinçte olduğuna yürekten inanmaktayız. Ayrıca daha önceki hedeflerimizden biri, uluslararası camiada mezunlarımızın kabul görmesi için önemli bir kriter kabul edilen  MÜDEK tarafından akredite edilmekti. Bu hedef gerçekleşmiş olup Bölümümüz, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölümleri arasında tek aredite olan bölümdür. Akreditasyonumuz 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. 

MÜDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programlarını (01 Ekim 2018 itibarıyla) görmek için linke tıklayınız.

 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim elemanı sayısı nedir?

SDÜ Makina Mühendisliği Bölümü, 10 Profesör, 4 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 8 Araştırma Görevlisi, 2 İdari Personel ve 3 Teknisyenden oluşan kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olabilmek için toplam kaç ders almak gerekmektedir?

Bölümümüzde bugünün ve yarının teknolojisine uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturabilmek ve öğrencilerimizi gerek duyacakları donanımla iş hayatına hazırlayabilmek için 2008 yılında ders planında önemli değişiklikler yapmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz dönemi 1.sınıftan itibaren bölümümüz öğrencisinin mezun olabilmesi için alması gereken toplam ders sayısı 1. ve 2. öğretim için Staj I ve Staj II dersleri hariç 54'dür. Eski ders planımızda bu sayı 1.öğretim için 72 ve 2.öğretim için 68 idi.

 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde farklı alanlarda branşlaşmamı sağlamak üzere seçmeli dersler var mıdır?

Makine Mühendisliği en geniş ve farklı çalışma alanlarına sahip mühendislik dalıdır. Dolayısıyla branşlaşma önem kazanmaktadır. TMMOB Makine Mühendisleri Odasının çalışan makine mühendisleri arasında düzenlediği ankette çalışan makine mühendislerinin %75'i makine mühendisliği eğitiminin 3.yılından itibaren branşlaşmaya dönük derslerin verilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu görüşler doğrultusunda yeni ders planımızla birlikte üçüncü sınıf ikinci dönemden itibaren bölümümüz dersleri Isıl Tasarım ve Mekanik Tasarım olarak iki branş altında toplanmıştır. Öğrencilerimiz ilgi alanlarına ve bu branşlara temel oluşturan mesleki derslerdeki başarılarına bağlı olarak bu branşlardan birini seçecekler ve seçmeli derslerini branşlarına göre alacaklardır.

 • SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim dili nedir?

Bölümümüzde Eğitim dili Türkçe'dir. 

Yabancı Diller Yüksek Okulu için tıklayınız.

 • Bölümünüzden alacağımız Diploma AB ülkelerinde geçerli olacak mı?

Avrupa Üniversiteler Birliği'ne dahil olan üniversitemiz diplomalarında onun etiketini taşıyabilme hakkını elde etmiştir. Üniversitemiz Avrupa ülkelerinde geçerli olacak İngilizce olarak hazırlanmış diploma eki vermektedir. .

Diploma Eki (Diploma Supplement; DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere gerekli görülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir.

 

 • Bölümünüzde Yandal / Anadal programları var mı?

Üniversitemizde yandal/ikinci anadal uygulaması yapılmaktadır.

Yandal Programı
Öğrenciler lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırılabilir. Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin disiplinler arası yaklaşım konusunda beceri kazanmak üzere, ilgi duydukları başka bir dalda bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Anadal Programı
Anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler.

 

 • Bölümünüzde Erasmus Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim alma imkanı sağlanmakta mıdır?

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde üniversitemizin 200'ü aşan anlaşması ile eğitiminizin en az bir dönemini 24 Avrupa ülkesinde bulunan 125 farklı üniversiteden birinde geçirebilirsiniz.. 2004'den bu yana Erasmus Değişim Programı kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi 250'yi aşkın öğrencisini Polonya'dan İspanya'ya, Litvanya'dan İtalya'ya uzanan geniş coğrafyadaki farklı üniversitelerde eğitime göndermiştir. Öğrencilerimiz, hem farklı kültürleri tanıyarak hem de kendi alanlarında uzmanlıklarını geliştirerek geleceğe yönelik hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Bölümünüzde Farabi Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim alma imkanı sağlanmakta mıdır?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı kapsamında, öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl süresince başka yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme imkanı bulmaktadırlar.

Farabi Öğrenci Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Bölümünüzde uygulanan not sistemi nasıldır?

Bölümümüzde bağıl değerlendirme ve harf sistemi uygulanmaktadır. Öğrencinin bir dersten doğrudan FF veya FD alarak başarısız olmaması için final sınav notu en az 100 üzerinden 35 ve yıl sonu not ortalaması en az 100 üzerinden 30 olmalıdır.

 • Bölümünüzde Yaz Okulu uygulaması var mıdır?

Bölümümüzde yaz okulu uygulaması bulunmaktadır. Yaz okulunda önlisans ve lisans düzeyindeki programlarda toplam 20 AKTS ders alınabilmektedir.

 • Bölümünüzün Laboratuar imkanları nedir?

Bölümümüzde aşağıda listelenen laboratuarlar bulunmaktadır:

 • Triboloji Laboratuvarı
 • Takım Tezgahları Laboratuvarı
 • Döküm Laboratuvarı
 • Kaynak Laboratuvarı
 • Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı
 • Termodinamik Laboratuvarı
 • Enerji Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuarı
 • Dinamik Deneyler Laboratuarı (SHPB)
 • Biyomekanik Laboratuvarı

 

Öğrencilerimiz bu laboratuarlarda laboratuar dersi yapmakta ve değişik alanlarda deneyler yaparak uygulamalı eğitim görmektedirler.

 • Bölümünüzde hangi anabilim dalları bulunmaktadır?

Bölümümüzde Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makina Dinamiği ve Teorisi, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dallarının içerdiği konular ve çalışma alanları ile ilgili açıklama aşağıda verilmektedir:

Enerji Anabilim Dalı

Enerji Anabilim Dalı başta otomotiv sanayii ve elektrik santralları olmak üzere, gemilerle fabrikaların enerji birimlerinin gereksinim duyduğu mühendislerin yetişmesine yardımcı olacak altyapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak enerji kaynakları, enerji üretimi (ısı, elektrik) ve planlaması, enerji makineleri (motorlar, buhar ve gaz türbinleri, su türbinleri, pompalar gibi), enerji ekonomisi ve enerji tesislerinin işletilmesi ile ilgili seçme derslere sahiptir.

Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı

Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalında mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemle çalışan makinaların ve bu makinalara ait parçaların klasik ve bilgisayar destekli konstrüksiyonlarını öğreten, ayrıca bunların tasarımından başlayarak genellikle metalik malzemelerin fonksiyonel biçimlerine ulaşma aşamalarında çalışan, alışılmış veya alışılmamış imalat yöntemlerini uygulayan ya da uygulatan, yöntemleri uygulanabilir hale getiren ve geliştiren, kalite güvencesi ve uluslararası normlara uyan imalatın gerçekleşmesine katkıda bulunan teknik elemanların yetişmesine imkan tanıyan dersler bulunmaktadır.

Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Bu anabilim dalı, makine dinamiği, sistem dinamiği ve kontrolü, mekanizma tekniği, mekanik tireşimleri ve gürültü, taşıt tekniği ve tekstil makineları gibi konuları kapsamaktadır. Buradaki amaç; öğrenciye, sistem dinamiği analizi, titreşim ve akustik kontrolü, otomatik kontrol sistemlerinin uygulama alanları, matematiksel modelleri, ve teorilerini öğretmektir. Ayrıca mekanik, hidrolik, pnömatik sistemlerle çalışan makinaların bilgisayar destekli tasarımını, ulaslararası standartlara uyan bir biçimde hazırlamak ve bu konuda teknik elemanların yetişmesine imkan hazırlamaktır.

Mekanik Anabilim Dalı

Mekanik anabilim dalının içerdiği konular, diğer birçok mühendislik programının olduğu kadar makina mühendisliğininde temel konularıdır. Malzemelerin maruz kaldığı yükler altında göstermiş olduğu statik ve dinamik davranışlar bu anabilim dalının konusu teşkil eden derslerde incelenmektedir.

Termodinamik Anabilim Dalı

Bu dalda öğrenciler, eğitim esnasında ağırlıklı olarak termodinamik, ısı iletimi, akışkanlar mekaniği, soğutma tekniği, proses tekniği, buhar kazanları, ısıtma ve havalandırma, klima konularında daha spesifik olarak yetiştirilmektedirler.

 

Yayın Tarihi: 30/04/2012
Okunma Sayısı: 41948