Dokümanlar

Ders Planı İntibak Kararları İntibak Ders Planı 2012 Y25 V5 ve 2015 Y25 V1 (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı) İntibak Ders Planı 2012 Y25 V4 (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı) İntibak Ders Planı 2012 Y25 V3 (2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı) İntibak Ders Planı Bologna (2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı) Ders Planları ve İçerikleri makine_muhendisligi_2015_y25_v1_ders_icerikleri (Kol Ders İçerikleri) Lisans Eğitimi Ders İçerikleri 2015 %25 V1 (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Sınıftan İtibaren) Lisans Eğitimi Ders Planı (2015 Y25 V1 / 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Sınıftan İtibaren) Lisans Eğitimi Ders Planı (2012 Y25 V5 / 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İkinci ve Üst Sınıflar) Lisans Eğitimi Ders İçerikleri (2012 Y25 V4 / 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren) Lisans Eğitimi Ders Planı (2012 Y25 V4 / 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren) Dosyalar Güncel Komisyonlar 24.02.2022 Mühendislik Tasarımı Dersi Poster Şablonu Bitirme Ödevi Poster Şablonu Seminer, Bitirme Ödevi ve Mühendislik Tasarımı Dersleri Poster Şablonları Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Duyurular EBEC Challange Türkiye Finalinde Bölümümüz Öğrencilerinin Başarısı Mühendislik Tasarımı II Dersi İntibak Kararı Mühendisliğe İlk Adım Projesi Eğitim-Öğretim Ders ve Ödev Dökümanları Dinamik B şubesi ders sunumları Etkinlikler Enerji Günlüğü'm - 1. Enerji Günleri Orma Bölümümüz Öğretim Üyelerinin Katıldğı Veda Yemeği Bölümümüzden Bir Grubun Teknik Kurs ve Uygulama Çalışmasına Katılımı Mezun Ziyareti 1987 Formlar Seminer ve Bitirme Ödevi I Konu Formu Muafiyet formu 14.09.2020 Güncel Kol Seçim Formu 2020 Bitirme Ödevi Öneri Formu Danışmanlık Toplantı Tutanağı Öğrenci Danışmanlık Formu Öğrenci Dilekçe Formu Seminer Dersi Danışman Seçim Formu (2019 Yılı) Seminer Değerlendirme Formu Laboratuvar Deney Föyleri 2021-22 Laboratuvar Dersi Programı 2021-22 Laboratuvar Dersi İkinci Öğretim Öğrenci Grup Dağılımları 2021-22 Laboratuvar Dersi Normal Öğretim Öğrenci Grup Dağılımları Hava-Su Kaynaklı Isı Pompası Laboratuvarı Termodinamik Laboratuvarı Soğutma Deneyi Dinamik Titreşim Yutucu Deney Föyü Mekanik Titreşimler Deney Föyü Malzeme Deney Föyü Motorlar Deney Föyü Talaşlı İmalat Deney Föyü Makine Elemanları-(Otoblokaj) Deney Föyü Güneş Enerjisi Deney Föyü Makina Dinamiği Deney Föyü Hidromekanik Deney Föyü İklimlendirme Tekniği Deney Föyü Gerilme Analizi Deney Föyü Kirişlerde Sehim Deney Föyü Enerji Makinaları Deney Föyü Triboloji Deney Föyü Staj Staj İşlemlerinin İş Akış Şeması Staj Ekleri_19042022 Ek-8 Sigorta Giriş Formu Ek1-Staj Bilgi Formu Staj-Zorunluluk-Belgesi-İsletme ve Organizasyon Stajı-19042022 Staj-Zorunluluk-Belgesi-Genel Atölye Stajı-19042022 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esaslar Staj Komisyonu 2022 Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu Staj Raporu Yazım Klavuzu (İşletme ve Organizasyon) İşveren Yönetici Anketi Staj Raporu Yazım Klavuzu (Genel Atölye) Teknik Geziler Ali Metin Kazancı Kombine Çevrim Santrali Teknik Gezisi ISK-SODEX 2016 Fuarı Gezisi Yılsonu Sınav Çözümleri Enerji Teknolojileri 2 Final Soru ve Cevapları Enerji Teknolojileri 2 Final Soru ve Cevapları Yönergeler Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi Yönergesi Mazeretli-Sayilma-Mazeret-Sinavlari-ve-İzinleri-Yönergesi-140416 Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Özel Öğrenci Yönergesi-170217 Erasmus Yönergesi-01092016 Bağıl Değerlendirme Yönergesi-13062013 Yandal Programı Yönergesi-29062016 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi-29062016 Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge-29062016 Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge-29062016 Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Çift Anadal Programı Yönergesi-150617 Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi-240117 Yönetmelikler SDU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23.03.2017) SDU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Karşılaştırmalı) SDU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (10.07.2016 Öncesi) SDU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23.03.2017 Öncesi)