Öğrenci Danışmanları

LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Nazife KORKMAZ MEMİŞ
2. Sınıf Prof. Dr. Sennur ALAY AKSOY
3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
4. Sınıf ve üzeri

Prof. Dr. Demet YILMAZ

Prof. Dr. Meliha OKTAV BULUT

Doç. Dr. Feyza AKARSLAN KODALOĞLU

Arş. Gör. Dr. Hülya KESİCİ GÜLER