Birim Kalite Çalışmaları

Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi
Birim Danışma Kurulu Üye Listesi
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları
Birim Paydaşları Listesi

Kariyer Temsilcisi
Birim Öz Değerlendirme Raporları
İş Akış Şemaları
Birim Kalite Politikası, Araştırma Politikası, Misyon ve Vizyonu 
Birim Ar-Ge Raporları
Birim Ar-Ge Komisyonu Üye Listesi
Birim Organizasyon Şeması
Birim Görev Tanımları
Tanımlı Süreçler
Anket Raporları
Birim Mali Raporları (gelir-gider) ve Faaliyet Raporları
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
SDÜ Kalite Güvence Ofisi