Misyon Ve Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği,

Misyon/Özgörev

1) Geleceğe yönelik özgün alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

2) Güncel ihtiyaçları ve gelecekte talep edilebilecek donanımları öngörerek geçmişten günümüze gerekli alt yapı bilgisinin sunulması,

3) Teorikten pratiğe geçiş sürecinin eğitim-öğretim faaliyetleri ve paydaşlarının desteğiyle öğrencilere ve topluma aktarılması,

4) Toplumsal fayda, etik kurallar ve sorumluluk bilinci gelişmiş Tekstil Mühendislerinin yetiştirilmesi.

 

Vizyon

Araştırma-Geliştirme ve hizmet alanında ulusal ve uluslararası üne sahip bir bölüm olmak ve tercih edilebilirliği yüksek Tekstil Mühendisleri yetiştirmek,