Misyon Ve Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği,

Misyon

  •   Geleceğe yönelik özgün alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten,
  • Güncel ihtiyaçları ve gelecekte talep edilebilecek donanımları öngörerek geçmişten günümüze gerekli alt yapı bilgisini sunan,
  • Teorikten pratiğe geçiş sürecini eğittim-öğretim faaliyetleri ve paydaşlarının desteğiyle öğrencilerine ve topluma aktaran,
  • Toplumsal fayda, etik kurallar ve sorumluluk bilinci gelişmiş Tekstil Mühendisleri yetiştirmeyi görev edinir.

Vizyon

Araştırma-Geliştirme ve hizmet alanında ulusal ve uluslararası üne sahip bir bölüm olmak ve tercih edilebilirliği yüksek Tekstil Mühendisleri yetiştirmek,