Öğrenci Temsilcisi

Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi 

Ceren Kunduz

İletişim: l2011007008@ogr.sdu.edu.tr