ERASMUS

Bölümümüz ERASMUS kapsamında aşağıda ismi yazılı üniversitelerle iş birliği yapmıştır:

Ø  Technical University of Liberec,

Ø  Universitat Politecnica De Catalunya,

Ø  Valencia Politecnica University,

Ø  Lodz University of Technology,

Ø  Universitatea Din Oradea,

Ø  University of Ljubljana,

Ø  RWTH Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen,

Ø  Obuda University,

Ø  Kaunas University of Technology,

Ø  Kazimieras Simonavicius University,

Ø  Universidade Do Minho,

Ø  Universidade da Beira Interior,