Kurum İçi ve Dışı Paydaşlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ilgili komisyonlarda ve bölüm akademik kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda paydaşlarını kurum içi ve kurum dışı paydaşlar olarak iki grup altında belirlemiştir. Buna göre programın kurum içi paydaşları şunlardır:

                               

§           Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencileri

§           Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları

§           Kimya Mühendisliği Bölümü

§           Kimya Bölümü

§           Fizik Bölümü

§           Matematik Bölümü

§           Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEKARUM)

 

Programın belirlenen kurum dışı paydaşları ise şunlardır:

                 §  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

                 §  Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

                 §  KOSGEB Isparta Müdürlüğü

                 §  Antalya Organize Bölge Müdürlüğü

                 §  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

                 §  Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Ofis

                 §  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

                            § İşkur İl Müdürlüğü

                            § Türk Standartları Enstitüsü

                 §  Tekstil Mühendisleri Odası (Isparta İl Temsilciliği)

                 §  Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

                 §  TEKSMER

                 §  Isparta Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

                 §  Göller Bölgesi Teknokenti

                 §  DesigN House

                 §  Kadifeteks Mensucat Sanayi A.Ş.

                 §  Çalık Denim

                 §  Nayka Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

                 §  Vavin Giyim

                 §  Tekstil Mühendisleri Odası (Isparta İl Temsilciliği)

                 §  Tekstil Mühendisleri Odası (Isparta İl Temsilciliği)