Yayımlanan Kitaplar

Mühendislik-Mimarlik Fakültesince Yayinlanan Kitaplar

1. Mustafa Kusçu, Endüstriyel kayaçlar ve mineraller: Akd.Üniv. Fen Bil.Enst.Yayini,Yayin no:2 177 S.ISBN: 975-7666-17-3, ISPARTA 

2. Mustafa Kusçu, Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller: SDÜ. Yayin No: 10, ISBN: 975-7929-26-3, 381 S., ISPARTA 

3. Mustafa Kusçu, Maden Hukuku ve Uygulamalari:SDÜ. Müh.Mim. Fak.Yayini, 282 s, ISBN, 978-9944-452-06-9, 2007, Isparta  

4. Ali Bilgin, Hosgören, Y., Nisanci, A., Biricik, A.S., 1984, 30 Ekim 1983, Erzurum-Kars depremi, Atatürk Üniv.Yay., 54 s., Erzurum.  

5. Ali Bilgin, 1991, Uygulamali Jeomorfoloji, Akdeniz Üniv.Isp.Müh. Fak.Yayinlari, No:38, Isparta 

6. Mustafa Bayhan,1981 "Gemi Makinalar" DZKK Gölcük Tersanesi Egitim Yayinlari No.2350 GÖLCÜK.

7. Mustafa Bayhan,1983 "Gemilerde Enerji Tasarrufu ve Deniz Kirliligine Etkileri" Enerji Tasarrufunda Yeni Yöntemler Sempozyumu KOCAELI.  

8. Mustafa Bayhan,1985 "Motorlu Tasitlar" Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayinlari No 22 ISPARTA. 

9. Mustafa Bayhan,1991 "Atölye ve Talasli Sekillendirme" DZKK Gölcük Tersanesi Egitim Yayinlari No 2355 GÖLCÜK. 

10. M.Saim Saraç ,"Madenlerde Havalandirma" -Ders Kitabi Anadolu Üniversitesi Yayinlari, No: 151, 266 s., Eskisehir.  

11. M.Saim Saraç ,"Yeralti Kömür Ocaklarinda Kendiliginden Yanma" Anadolu Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Yayinlari, 117 s.  

12. M.Saim Saraç ,"Temel Bilgisayar Bilgisi", Osmangazi Ün.TEKAM Yayinlari, Yayin No: TN96-001-SS, 205 s.

13. M.Saim Saraç ,"Kömür Tozu Patlamalari", Osmangazi Üniversitesi TEKAM Yayinlari, Yayin No : TN98-001-SY, 132 s.

14. Lütfullah Gündüz, Sentürk, A., Tosun, Y.I., Sariisik, A., 1995, Mermer Teknolojisi, Tugra Offset, 245s, Isparta

15. Lütfullah Gündüz  (Ed.), 1998, Pomza Teknolojisi, Pomza Karakterizasyonu, Cilt I., 218s, Isparta  

16. Lütfullah Gündüz (Ed.), 1998, Pomza Teknolojisi, Insaat Sektöründe Pomza, Cilt II, 205s, Isparta  

17. Lütfullah Gündüz, Sariisik A., 1998, Yerbilimlerinde Istatistik ve Uygulamalari, 239s, Isparta  

18. Lütfullah Gündüz, 2001, Turbo C Temel Prensipler Text & Grafik Modu Programlamasi, 210s, Isparta  

19. Lütfullah Gündüz, 2005, Insaat Sektöründe BIMSBLOK, Aralik 2005, 928s, Isparta.

20. Mustafa Merdan, 1987. General Physics I (Mechanics). O.D.T.U. 

21. Aynur Gül Karahan, Çakmakçi, M. L., 1995. Mikrobiyolojiye Giris. Bizim Büro Basimevi, 227 s., Ankara.  

22. Aynur Gül Karahan, Sönmez, N., Çakmakçi, M. L., Çakir, I. 1999. Probiyotik Kullanimi ve Ülke Sartlarinda Gelistirilmesi. SDÜ Basimevi, 134s., Isparta.  

22. Aynur Gül Karahan, Aridogan-Cicioglu, B., Çakmakçi, M. L. 2002. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kilavuzu. SDÜ Yayin No. 24, 171s., Isparta.  

23. Ata Akçil, Deveci, H., Çiftçi, H., Mineral Biyoteknolojisi, SDÜ Basimi, Isparta, s. 85, 2007. 

24. Levin Özgen, 2005. Ütopya ve Tasarim. Ürün Yayinevi, Ankara I. Kitap 

25. Cahit Kurbanoglu , "MAKINA ELEMANLARI Teori-Konstrüksiyon ve Problemler", ISBN 975-591-770-5, NOBEL Yayin Dagitim, Ankara, 2006  

26. Emin Cafer Çilek, "MINERAL FLOTASYONU", SDÜ Basimevi, Isparta, 2006 

27. Erkan Polat, "Kentsel Cografya", Süleyman Demirel Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlik Fakültesi, Yayin No:62, Isparta, 2006

Yayın Tarihi: 30/03/2012
Okunma Sayısı: 10050