Atölye Çalışması : Formal Ontolojiler Çerçevesinde Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Tarih: 20 Ekim 2018, Cumartesi

Saat: 10:00 - 12:30; Birinci Seans

Saat: 12:30 - 13:30; Öğle Arası

Saat: 13:30 - 16:00; İkinci Seans

Yer: Türker Taşaltın Amfisi (E8-105), Mühendislik Fakültesi

Bu atölyenin ana amacı yapay zeka ve veri bilimine ait temel kavramları bu alanlara dair bilgisi olmayan (ya da kısıtlı olan) kişilere tanıtmaktır. Bu amaçla atölye çalışması dört ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, yapay zekaya dair temel kavramlar tanıtılacaktır. Bu kavramların içinde Veri önemli bir yer tutmaktadır. İkinci bölümde, Veri temsili ve işlemesi konusunda geliştirilen ana yöntemler anlatılacaktır. Üçüncü bölümde, Veri bilimi içerisinde mantık ve doğal dil işleme modelleri tanıtılacaktır. Üçüncü bölümde, örnek formal Ontoloji çalışmaları gösterilecek ve çeşitli uygulama alanlarına dair çözümlemeler yapılacaktır.

Atölye çalışması sonucunda katılımcılara ODTÜ sertifikası verilecektir.

Yayın Tarihi: 16/10/2018
Okunma Sayısı: 1843